Životopis Sandra Cindrić

EUROPEAN

CURRICULUM VITAE

FORMAT

 

 

DIPLOMIRANI PRAVNIK S POLOŽENIM PRAVOSUDNIM,

JAVNOBILJEŽNIČKIM i JAVNOOVRŠITELJSKIM ISPITOM
OSOBNI PODACI

Ime i prezime Sandra Cindrić, rođ. Mandić

Adresa Udbinja 8, Karlovac

Mobilni tel. 091/171-2685

E-mail sandimandi.sandra@gmail.com

Mjesto i godina rođenja Karlovac, 07.05.1978.

 

 

RADNO ISKUSTVO

 

- siječanj 11 Financijska Agencija, Zagreb

- viši specijalist za pravnu podršku u Centru za prisilnu naplatu i

predstečajne nagodbe

- pružanje pravne podrške nagodbenim vijećim a u obavljanju poslova

provedbe Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

- sudjelovanje u izradi Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o provedbi

ovrhe na novčanim sredstvima i pripadajućih Pravilnika

- sudjelovanje kao član radne skupine za izradu prijedloga Zakona o

izmjenama i dopunama Ovršnog zakona

- sudjelovanje kao član radne skupine za izradu prijedloga Stečajnog

zakona

- sudjelovanje kao član radne skupine za izradu prijedloga Zakona o stečaju

potrošača

- u skladu sa zakonskim odredbama, definiranje programskih zahtjeva za

izradu aplikacije, sudjelovanje u njegovoj analizi, testiranju i

implementaciji

- samostalni savjetnik u Centru za prisilnu naplatu

- sudjelovanje na stručnim seminarima u ulozi predavača te edukacija

radnika Fine u poslovnoj mreži

- podrška poslovnoj mreži vezano za obavljanje prisilne naplate

- suradnja s nadležnim tijelima i drugim organizacijama vezanim uz

poslove Centra (Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo financija, Hrvatska

udruga banaka i kreditne institucije, HNB);

- praćenje i usklađenje poslovne aktivnosti s pozitivnim propisima i

internim aktima;

- sudjelovanje u razvoju novih i unapređenju postojećih usluga iz područja

rada Centra

- održavanje operativne upute iz područja rada Centra;

- utvrđivanje metodologije nadzora i kontrole izvršavanja poslovnih

procesa te primjene procedura i uputa u poslovnoj mreži

 

- savjetnik u Centru za prisilnu naplatu

- suradnja s nadležnim tijelima i drugim organizacijama vezanim uz

poslove Centra (Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo financija, Hrvatska

udruga banaka i kreditne institucije, HNB);

- praćenje i usklađenje poslovne aktivnosti s pozitivnim propisima i

internim aktima;

- sudjelovanje u razvoju novih i unapređenju postojećih usluga iz područja

rada Centra

- održavanje operativne upute iz područja rada Centra;

- utvrđivanje metodologije nadzora i kontrole izvršavanja poslovnih

procesa te primjene procedura i uputa u poslovnoj mreži

 

siječanj 11-kolovoz 10 Premium d.o.o., Karlovac

savjetnik za pravne poslove

 

listopad 09-kolovoz 10 Javnobilježnički ured Željko Kaić, Karlovac

javnobilježnički prisjednik

- obavljanje svih poslova koje je po zakonu ovlašten obavljati javni

bilježnik

- potpisivanje javnobilježničkih isprava u svoje ime, a za javnog

bilježnika

- provođenje ostavinskih postupaka te donošenje Rješenja o

nasljeđivanju

- provođenje postupaka javnobilježničkog osiguranja

- pravno savjetovanje i suradnja sa raznim trgovačkim društvima, te

provođenje postupaka iz trgovačkog prava

 

ožujak 04-listopad 09 Javnobilježnički ured Marina Augustinović, Karlovac

javnobilježnički savjetnik

- davanje pravnih savjeta i rad sa strankama

- sastavljanje javnih isprava o pravnim poslovima ( razne vrste

ugovora iz područja stvarnog, nasljednog, trgovačkog prava)

- sastavljanje javnobilježničkih akata koji se odnose na osnivanje i

statusne promjene trgovačkih društava

- provođenje ovršnih postupaka

- protestiranje mjenica

- ovjeravanje i potvrđivanje privatnih isprava

javnobilježnički vježbenik

- ovjeravanje i potvrđivanje privatnih isprava

- sastavljanje nacrta isprava

- podizanje protesta

- priopćavanje izjava

- vršenje javnobilježničke dostave

 

studeni 03-ožujak 04 Općinski sud, Karlovac

- sudački vježbenik

Volonterski rad

rad u parničnom, izvanparničnom, kaznenom, ovršnom kancelu

rad u zemljišnoknjižnom odjelu

provođenje postupaka vezanih za nasljedno i ovršno pravo

 

listopad 97-listopad 02 Centar za istraživanje marketinga, Zagreb

Honorarni rad

anketiranje građana iz raznih regija RH

planiranje i organizacija provođenja anketiranja

rujan 92-rujan 05 Komorni orkestar Grada Karlovca, Karlovac

Honorarni rad

 

STRUČNI RADOVI autorske publikacije

objavljeni 2012 - Uloga Fine u provedbi Zakona o financijskom poslovanju i

predstečajnoj nagodbi, RIF, broj 11, 2012. godine

 

STRUČNI SEMINARI - predavač

2012 - Novosti Ovršnog zakona te prisilna naplata potraživanja na temelju obračuna

neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine, u organizaciji RIF-a

2012 - Uloga Fine u provedbi Zakona o financijskom poslovanju i

predstečajnoj nagodbi, u organizaciji RIF-a

2011 - Najčešća pitanja vezana za postupak prisilne naplate u Fini, u organizaciji

TEB-a

 

ŠKOLOVANJE

 

kolovoz 11 Javnoovršiteljski ispit, Zagreb

lipanj 09 Javnobilježnički ispit, Zagreb

lipanj 06 Pravosudni ispit, Zagreb

Fakultet

 

rujan 97-rujan 03 Pravni fakultet, Zagreb

Fakultet

 

rujan 93-svibanj 97 Opća gimnazija, Karlovac

Srednja škola Maturirala sa odličnim uspjehom

 

rujan 92-lipanj 96 Glazbena škola, Karlovac

Srednja škola Maturirala u srednjij glazbenoj školi na instrumentu violina sa odličnim

uspjehom

 

STRANI JEZICI

Poznavanje engleskog i njemačkog jezika u govoru i pismu

 

ZNANJA I VJEŠTINE
Korištenje računalom Svakodnevno korištenje MS Office

Ostalo Vozačka dozvola B kategorije

OSTALO

Sudjelovanje kao predavač na seminarima i radionicama te pisanje stručnih članaka u organizaciji kuća: TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE d.o.o, Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika, RRIF Visoka škola za financijski menadžment, Raosip d.o.o. (časopis radno pravo) , Novi informator te kao edukator djelatnika Financijske agencije na poslovima ovršnog i insolvencijskog prava.