Zahtjev poslodavcu RV

Naziv tvrtke/ustanove_____________________________________________________________________


Adresa_____________________________________ pogon/odjel__________________________________


Ime i prezime podnositelja _________________________________u svojstvu predsjednika/člana RV


                                                 

 

                                                              - poslodavcu: ________________________


                                                             nr. __________________________________


Predmet: Zahtjev za slanjem na osposobljavanje članova radničkog vijeća
Obzirom na izbor novih članova RV kao i na činjenicu ulaska RH u EU čime se mijenjaju mogućnosti i načini
djelovanja RV , a temeljem članka 156 st 6. I 7. Zakona o radu nn 93/14
(6) Poslodavac mora članovima radničkog vijeća omogućiti osposobljavanje za rad u radničkom
vijeću.
(7) Poslodavac snosi i druge troškove koji sukladno ovom Zakonu, drugom propisu ili kolektivnom
ugovoru nastanu djelatnošću radničkog vijeća.
molimo da omogućite odlazak članova RV na osposobljavanje kako bi uspješno obnašali funkciju člana RV.
U privitku Vam dostavljamo poziv na edukaciju za koju smatramo da bi nam koristila.
Na edukaciju bi trebali ići slijedeći članovi RV:


1. ___________________________________ pogon/odjel/_____________________

2. ___________________________________ pogon/odjel/_____________________

3. ___________________________________ pogon/odjel/_____________________

4. ___________________________________ pogon/odjel/_____________________

5. ___________________________________ pogon/odjel/_____________________

U očekivanju udovoljavanja našem zahtjevu srdačan pozdrav.
         

                                                                                                                                                               Predsjednik/ca Radničkog vijeća