tekst predstečajne nagodbe

Kako su dosadašnja praksa i pozitivni propisi onemogućavali dužniku, ako to ne potvrde vjerovnici, nastavak poslovanja,  to se pokazalo potrebnim  i nužnim da se novim zakonskim rješenjem omogući  dužniku pravovremeno restrukturiranje uz suglasnost vjerovnika, a prije pokretanja stečajnog postupka. Istraživanje provedeno na trgovačkim sudovima u Hrvatskoj pokazalo je da stečaj trgovačkog društva u pravilu znači i njegov nestanak odnosno „smrt“ pravne osobe što je dalo porazne podatke te potvrdilo kako u Hrvatskoj trgovačka društva iznimno rijetko opstaju nakon stečaja. Višegodišnja  negativna praksa primjene Stečajnog zakona kao i sam tijek stečaja, imalo je za posljedicu stvaranje negativnog učinka u gospodarstvu, ali i zabrinjavajući  rast broja nezaposlenih.

S obzirom na navedeno, donesen je Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi čija je svrha uspostava likvidnosti i rješavanje financijskih poteškoća dužnika te njihovo ponovno osposobljavanje za sudjelovanje u gospodarskim aktivnostima, a samim time i ponovno funkcioniranje cjelokupnog  gospodarstva. U cilju ponovne uspostave likvidnosti i solventnosti dužnika propisane su mjere koje predstavljaju ravnotežu između potrebe da se riješe financijske poteškoće dužnika i omogući razmjerno namirenje svih vjerovnika, s jedne strane i potrebe hitnosti postupka, s druge strane. Upravo vrijeme koje je potrebno za provedbu postupka često je odlučujuće za postizanje učinkovitog rješenja.  Pretpostavka je da će kratkoća samog postupka potaknuti vjerovnike na veću aktivnost od one u stečajnom postupku budući da je postupak predstečajne nagodbe postupak u kojemu sklapanje predstečajne nagodbe  ovisi isključivo o volji i sudjelovanju dužnika i vjerovnika.

Valja napomenuti da je situacija na gospodarskom tržištu po pitanju likvidnosti i solventnosti subjekata koji na njemu sudjeluju bila alarmantna te je potreba za donošenjem ovakvog zakona bila neodgodiva s toga je Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi donesen po hitnom postupku. S obzirom da se radilo o potpuno novom zakonskom rješenju, u odredbama Zakona odmah su se uočili pojedini nedostaci i nedorečenosti zbog čega je i bilo očekivano da će u kratkom roku morati doći do izmjena i dopuna te je do današnjeg dana Zakon nekoliko puta mijenjan i nadopunjavan, a s ciljem unapređenja postupka kako na strani dužnika tako i na strani vjerovnika.

Budući da se tijekom prakse pokazalo, da unatoč sklopljenoj predstečajnoj nagodbi, dužnici ne ispunjavaju obveze iz nagodbe, omogućeno je vjerovnicima da bez ponovnog provođenja ovršnog postupka temeljem sklopljene nagodbe kao ovršne isprave izravno putem Financijske agencije zatraže prisilnu naplatu na novčanim sredstvima ovršenika.

Iako se od dana stupanja Zakona na snagu pa do današnjeg dana postupak predstečajne nagodbe uhodao pred nagodbenim vijećima,  sa stupanjem na snagu novog Stečajnog zakona, čiji Prijedlog je prošao prvo čitanje u Saboru, postupak predstečajne nagodbe seli se na sud kao predstečajni postupak, a Financijska agencija ostaje u predstečajnom postupku kao tehnička i administrativna podrška sudovima.

S obzirom na sve navedeno, na ovoj radionici pokušat će se pobliže pojasniti problemi s kojima se tijekom postupka predstečajne nagodbe susrećete kao dužnici odnosno kao vjerovnici te ćete saznati sve o mogućnostima poslovanja s dužnikom tijekom postupka predstečajne nagodbe kao i novosti predstečajnog postupka koje donosi novi Stečajni zakon.

Isto tako saznat ćete koje su posljedice uvođenja novog ovršnog sustava te kako se pokreću ovrhe protiv dužnika po važećem ovršnom sustavu. Saznat ćete, ako se nađete u ulozi ovršenika, kako da ostvarite svoju zaštitu u slučaju ako smatrate da je ovrha protiv Vas neosnovana, odnosno saznat ćete, ako se nađete u ulozi ovrhovoditelja, na koji način da zatraže ovrhu na novčanim sredstvima ovršenika, na koje se formalne pretpostavke trebate paziti kako biste ostvarili svoja prava pred Financijskom agencijom.