trening s upisom u radnu knjižicu

Viši stručni konzultant za javnu nabavu

Viši stručni konzultant za javnu nabavu Specijalna ponuda
21.-23.10.2020.

Rovinj

Hotel će biti objavljen uskoro

Online prijava
Jedna riječ, jedna rečenica, jedan čovjek, jedna knjiga, jedan seminar može ti promijeniti život. Pokušajte promjenu naći na našem treningu!
 
 
UVJET ZA PRIJAVU JE PRETHODNI PROLAZAK TRENINGA ZA STRUČNOG KONZULTANTA (ako niste proši prethodni trening javite nam se kako bismo razmotrili moguće opcije)

 
Nakod održana dva treninga za stručnog konzultanta za javnu nabavu i uspješnog upisa u elektronsku bazu (e radnu knjižicu) pozivamo Vas na trening za višeg stručnog konzultanta na temu

Širi pogled na javnu nabavu
U dinamičnom svijetu javne nabave nužan je širi pogled.
Naime, javni naručitelji, konzultanti i treneri u sustavu javne nabave, pored samog ZOJN i Pravilnika iz JN, susreću se i sa šumom propisa koji se vežu za druge zakone i propise iz raznih djelatnosti.
Da stvar bude kompliciranija sve to trebaju primijeniti u postupcima u kojima sudjeluju bilo pri savjetovanju tijekom samog postupka bilo prilikom pisanja žalbi na odluke ili u odgovorima na žalbe drugih.
Da bi ovo mogli uspješno raditi osobe koje se bave javnom nabavom, moraju stalno pratiti vrlo dinamične promjene u sustavu javne nabave uključujući i praksu DKOM-a ali i europsku praksu i procese u tom području kao i primjedbe i odluke SAFU-a koji za posljedicu mogu imati financijske korekcije.
Da bi mogli sve to pratiti i primjenjivati nužno je da se osobe u sustavu javne nabave stalno usavršavaju (formalno - kako bi mogli zadržati certifikate ali i neformalno kako bi zadržali kompetencije i uspješno sudjelovali u postupcima) ali i da imaju širi pogled na javnu nabavu kako bi mogli birati i ponuditi više rješenja, a ipak ostati u zakonskom okviru.
U tako kompleksnim situacijama u koje su ti ljudi stavljeni nužno ih je naoružati i drugim specifičnim znanjima i vještinama koje im mogu pomoći da se uspješno nose sa situacijama i obvezama koje iz njih proizlaze.
(Ova specifična znanja i vještine polaznici će dobiti na ovom treningu).
Sav taj napor smatra se "normalnim" i ne doživljava se kao cjeloživotno učenje koje se negdje verificira.
Evo prilike da svoj trud, znanje i usavršavanje verificirate kroz pohađanje ovog programa i polaganje ispita nakon kojeg (ako ga položite) ostvarujete pravo na upis u radnu knjižicu neformalnog obrazovanja naziva: Viši stručni konzultant za javnu nabavu.

Za upis je potrebno ispuniti PRIJAVNICU te ju donijeti na prvo predavanje.

Kako do potvrde za upis u "radnu knjižicu" elektronsku bazu pogledajte ovdje.
 
Uvjet za pristupanje za polaznika tečaja: da je trener ili nositelj certifikata u javnoj nabavi i da je prošao prvi stupanj kod nas!
 
Mogući program za šaljemo samo na upit nakon 01.09.2020.
 

Raspored predavanja:
P R V I   D A N       21.10.2020. (trajanje 19-21 sati) cocktail networking
D R U G I   D A N   22.10.2020. (trajanje 09-16 sati)
T R E Ć I  D A N     23.10.2020. 
(trajanje 09-15 sati)
                             15:15 - 16:00 - ispit za potvrdu
 
Postoji mogućnost plaćanja u tri obroka.
I. upisnina - 3000 kn, II. drugi obrok - 2000 kn, III. treći obrok - 1900 kn (+PDV)

Do izdavanja uvjerenja svi obroci trebaju biti podmireni!  
 
Za svakog polaznika pripremili smo poklon iz srca Slavonije!
 

Redovna uplata do 19.10.2020. do 00 sati: 9.900,00 kn + PDV

SPECIJALNA PONUDA

6.900,00 kn + PDV

Za uplate do 16.10.2020. do 16 sati

Predavači

Anđelko Rukelj, dipl.iur.

zamjenik predsjednika Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Daria Duždević, dipl.iur.

članica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.  

Prof. dr. sc. Tihomir Hunjak

Profesor emeritus na Fakultetu organizacije i informatike. (Životopis)

Davor Slivka, mag.ing.agr.iur.

(Životopis)

Ostali predavači uskoro

Kome je usavršavanje namijenjeno?

  • trenerima u javnoj nabavi
  • nositeljima certifikata u javnoj nabavi
  • konzultantima u javnoj nabavi
  • osobama koje ispunjavaju uvjete za trenere u javnoj nabavi, a nisu certificirani

Upute za plaćanje

eMarker d.o.o.                                           
10000 Zagreb, Ive Robića 2                     
OIB: 82376202251
IBAN:HR3023600001102746367 ZABA
Tel/fax:  +385 1 20 20 294, +385 99 433 9521
E-mail: info@edukacije.eu

Za izvršene uplate dobit ćete račun i potvrdu o odslušanom savjetovanju. Samo na zahtjev šaljemo predračun. Za račun su potrebni podaci uplatitelja uključujući OIB.

Pogledajte uvjete prijave i odjave