Usavršavanje iz javne nabave

Utjecaj izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje na postupke javne nabave radova i inženjerskih usluga te najčešće pogreške u opisu predmeta nabave radova i troškovnika

Utjecaj izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje na postupke javne nabave radova i inženjerskih usluga te najčešće pogreške u opisu predmeta nabave radova i troškovnika Priznato 8 sati/bodova Utjecaj izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje na postupke javne nabave radova i inženjerskih usluga te najčešće pogreške u opisu predmeta nabave radova i troškovnika
06.02.2020. od 09:00h

Hotel "I", Zagreb

Ulica Ive Robića 2

Prikaži na karti

Last minute ponuda

Evidencijski broj programa usavršavanja: 2019-0467

U 2018. godini doneseno je, izmijenjeno i dopunjeno niz značajnih zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju područje gradnje. Neki od najznačajnijih su svakako Zakon o izmjenama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara itd.


Temeljem donesenih, izmijenjenih i dopunjenih zakonskih propisa, doneseno je, izmijenjeno i dopunjeno niz pravilnika. Neki od najznačajnijih su Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima, Pravilnik o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara itd.

Međutim, u 2019. godini doneseno je pet Zakona i pet Pravilnika.

Također je u tijeku e-savjetovanje ili donošenje Zakona, Pravilnika, nacrta prijedloga Zakona i tehničkih propisa.

Stupanjem na snagu odredbi navedenih zakona i pravilnika značajno se mijenja pristup pripreme i provedbe postupaka javne nabave, izrade dokumentacije o nabavi, a pogotovo u dijelovima koji se odnose na tehničku i stručnu sposobnost, posebnih uvjeta za izvršenje ugovora, uvjeta koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima, prijedlogu ugovora o javnoj nabavi i ostalih elemenata neophodnih za pravilno i zakonito postupanje.
U tim postupcima javnih nabava, vrlo je važno poznavanje posebnih propisa, uredbi, priručnika, uputa, mišljenja MINGO, rješenja DKOM-a i presuda VUS-a.

Znamo li kako pravilno odrediti predmet nabave i primijeniti posebne propise prilikom javnih nabava iz područje gradnje? Kakav je značaj posebnih propisa kod određivanja predmeta nabave te kriterija za odabir gospodarskog subjekta i ponude? Na što sve treba obratiti posebnu pozornost kod opisa predmeta nabave, tehničke specifikacije i troškovnika, kriterija za odabir gospodarskog subjekta?

Na ovom usavršavanju saznajte  što moraju ispuniti gospodarski subjekti iz RH, a što strane osobe da bi mogli pružati inženjerske usluge odnosno izvoditi radove (organizacijski oblici, poslovi i djelatnosti građenja…), što sve moramo uzeti u obzir prilikom sastavljanja prijedloga ugovora o javnoj nabavi iz područja gradnje, koje su najčešće pogreške javnih naručitelja te kako pravilno pripremiti i provesti projektni natječaj te što nakon toga.
 
*********
 
Početak seminara je u 09:00 sati, a teme seminara i raspored rada pogledajte ovdje.
 

Za više polaznika iz iste tvrtke odobravamo dodatni popust od 100 kn za svakog narednog polaznika. U cijenu su uračunate prezentacije i prilozi te osvježenje u stankama. 

Prijavom se uključujete u misiju spašavanja pčela i nagradit ćemo Vas staklenkom meda. 

Redovna uplata do 05.02.2020. do 20 sati: 1.390,00 kn + PDV

SPECIJALNA PONUDA

1.190,00 kn + PDV

Za uplate do 05.02.2020. do 16 sati

Predavači

Davor Slivka, mag.ing.agr.iur.

(Životopis)

Potvrđujemo održavanje

Kome je usavršavanje namijenjeno?

 • Naručiteljima radova, roba i usluga
 • Ponuditeljima radova, roba i usluga
 • Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javne nabave.
 • Svima kojima trebaju sati (bodovi) za produžavanje certifikata.
 • Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javne nabave.
 • Svima koji postaju obveznici e-nabave.

Do kada vrijedi Vaš certifikat možete provjeriti ovdje.

Upute za plaćanje

eMarker d.o.o.                                           
10000 Zagreb, Ive Robića 2                     
OIB: 82376202251
IBAN:HR3023600001102746367 ZABA
Tel/fax:  +385 1 20 20 294, +385 99 433 9521
E-mail: info@edukacije.eu

Za izvršene uplate dobit ćete račun i potvrdu o odslušanom savjetovanju. Samo na zahtjev šaljemo predračun. Za račun su potrebni podaci uplatitelja uključujući OIB.

Pogledajte uvjete prijave i odjave