Usavršavanje iz javne nabave

Utjecaj izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje na postupke javne nabave radova i inženjerskih usluga te najčešće pogreške u opisu predmeta nabave radova  i troškovnika - Rijeka

Utjecaj izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje na postupke javne nabave radova i inženjerskih usluga te najčešće pogreške u opisu predmeta nabave radova  i troškovnika - Rijeka Priznato 8 sati/bodova Utjecaj izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje na postupke javne nabave radova i inženjerskih usluga te najčešće pogreške u opisu predmeta nabave radova  i troškovnika - Rijeka
01.04.2020. od 09:00h

Hotel "Jadran", Rijeka

Šetalište XIII divizije 46, Rijeka

Prikaži na karti
Online prijava
Evidencijski broj programa usavršavanja: 2020-0072

 

U 2018. godini doneseno je, izmijenjeno i dopunjeno niz značajnih zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju područje gradnje. U 2019. godini doneseno je pet Zakona i pet Pravilnika.
Izmijenjene odredbe zakona i pravilnika značajno utječu na pristup pripreme i provedbe postupaka javne nabave te izradu dokumentacije o nabavi, a najznačajniji utjecaj imaju prilikom određivanja tehničke i stručne sposobnosti, posebnih uvjeta za izvršenje ugovora - prijedlog ugovora o javnoj nabavi te uvjete koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima.
 

Također je u tijeku e-savjetovanje ili donošenje Zakona, Pravilnika, nacrta prijedloga Zakona i tehničkih propisa.

Stupanjem na snagu odredbi zakona i pravilnika značajno se mijenja pristup pripreme i provedbe postupaka javne nabave, izrade dokumentacije o nabavi, a pogotovo u dijelovima koji se odnose na tehničku i stručnu sposobnost, posebnih uvjeta za izvršenje ugovora, uvjeta koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima, prijedlogu ugovora o javnoj nabavi i ostalih elemenata neophodnih za pravilno i zakonito postupanje.
U tim postupcima javnih nabava, vrlo je važno poznavanje posebnih propisa, uredbi, priručnika, uputa, mišljenja MINGO, rješenja DKOM-a i presuda VUS-a.

Znamo li kako pravilno odrediti predmet nabave i primijeniti posebne propise prilikom javnih nabava iz područje gradnje? Kakav je značaj posebnih propisa kod određivanja predmeta nabave te kriterija za odabir gospodarskog subjekta i ponude? Na što sve treba obratiti posebnu pozornost kod opisa predmeta nabave, tehničke specifikacije i troškovnika, kriterija za odabir gospodarskog subjekta?

Na ovom usavršavanju saznajte  što moraju ispuniti gospodarski subjekti iz RH, a što strane osobe da bi mogli pružati inženjerske usluge odnosno izvoditi radove (organizacijski oblici, poslovi i djelatnosti građenja…), što sve moramo uzeti u obzir prilikom sastavljanja prijedloga ugovora o javnoj nabavi iz područja gradnje, koje su najčešće pogreške javnih naručitelja te kako pravilno pripremiti i provesti projektni natječaj te što nakon toga.
 
Početak seminara je u 09:00 sati, a teme seminara i raspored rada pogledajte ovdje.
 
Za više polaznika iz iste tvrtke odobravamo dodatni popust od 100 kn za svakog narednog polaznika.

Za svakog polaznika pripremili smo jedinstven poklon iz srca Slavonije.

Redovna uplata do 31.03.2020. do 20 sati: 1.390,00 kn + PDV

SPECIJALNA PONUDA

1.090,00 kn + PDV

Za uplate do 30.03.2020. do 16 sati

Predavači

Davor Slivka, mag.ing.agr.iur.

(Životopis)

Kome je usavršavanje namijenjeno?

  • Naručiteljima radova, roba i usluga
  • Ponuditeljima radova, roba i usluga
  • Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javne nabave.
  • Svima kojima trebaju sati (bodovi) za produžavanje certifikata.
  • Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javne nabave.
  • Svima koji postaju obveznici e-nabave.

Do kada vrijedi Vaš certifikat možete provjeriti ovdje.

Upute za plaćanje

eMarker d.o.o.                                           
10000 Zagreb, Ive Robića 2                     
OIB: 82376202251
IBAN:HR3023600001102746367 ZABA
Tel/fax:  +385 1 20 20 294, +385 99 433 9521
E-mail: info@edukacije.eu

Za izvršene uplate dobit ćete račun i potvrdu o odslušanom savjetovanju. Samo na zahtjev šaljemo predračun. Za račun su potrebni podaci uplatitelja uključujući OIB.

Pogledajte uvjete prijave i odjave