Usavršavanje iz javne nabave

Sukob interesa, pregled i ocjena ponuda te primjena članaka 293., 263. i 285., stavka 3. ZJN 2016 - Zadar

Sukob interesa, pregled i ocjena ponuda te primjena članaka 293., 263. i 285., stavka 3. ZJN 2016 - Zadar Priznato 8 sati/bodova Sukob interesa, pregled i ocjena ponuda te primjena članaka 293., 263. i 285., stavka 3. ZJN 2016 - Zadar
13.12.2018. od 09:00h

Hotel "Kolovare" Zadar

Bože Peričića 14

Prikaži na karti
Online prijava
Evidencijski broj programa usavršavanja: 2018-0303

 

Odredbama ZJN 2016 određuje se koji se odnosi naručitelja i gospodarskog subjekta smatraju sukobom interesa prilikom sklapanja ugovora o javnoj nabavi, tko su predstavnici naručitelja koji kao nositelji javne dužnosti mogu biti u sukobu interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi, koja je posljedica postojanja sukoba interesa između naručitelja i gospodarskog subjekta ukoliko dođe do sklapanja ugovora, i sl.

Iz navedene teme proizlazi niz pitanja  na koja često i ne znamo dati pravi odgovor, kao što su:

  • Na koje predstavnike naručitelja se odnosi sukob interesa i u kojem obimu?
  • Kako na vrijeme upozoriti na sukob interesa te kako  prepoznati sukob interesa?
  • Koje su posljedice postojanja sukoba interesa u postupcima javne nabave?
  • Što nam donosi praksa DKOM-a po tim pitanjima?

Jesmo li sigurni da prilikom pregleda i ocjene ponuda pravilno primjenjujemo mogućnosti članka 293. ZJN 2016, odnosno znamo li koje informacije ili dokumentacija je nepotpuna ili pogrešna? Moramo li u svakoj situaciji primijeniti odredbe navedenog članka? U kojoj fazi pregleda i ocjene ponuda primijeniti odredbe članka 263. ZJN 2016 te što se i na koji način može nadopuniti ili objasniti od dostavljenih ažuriranih dokumenata?

Često zaboravljamo važnost članka 285. ZJN 2016., odnosno preciznije stavka 3. istog članka kojim je propisano da javni naručitelj mora odrediti kriterije za odabir ponude na način koji mu omogućava učinkovit pregled i ocjenu ponuda te provjeru informacija dostavljenih od ponuditelja, a u slučaju dvojbe mora učinkovito provjeriti točnost dostavljenih podataka i dokaza u ponudi.

Jezgrovite i jasne prezentacije iskusnog predavača potkrijepljene velikim brojem praktičnih primjera iz prakse uz snažnu interakciju pomoći će Vam u pripremama i provedbi projekta i sigurno će vam biti mnogo toga jasnije, gotovo kao da ste sami pripremali i provodili projekt. Praktične primjere s potrebnom dokumentacijom možete dobiti i u elektronskom obliku koju lako prilagodite vašem predmetu/postupku javne nabave ili ćemo vratiti kotizaciju ako to ne postignemo. Priuštite si usavršavanja najviše moguće kvalitete uz praktične primjere i obrasce i tako uštedite i vrijeme i novac.
Ako si možete priuštiti najbolje usavršavanje i predavače prijavite se odmah ispod.
 
Početak seminara je u 09:00 sati, a teme seminara i raspored rada pogledajte ovdje.
 
Za više polaznika iz iste tvrtke odobravamo dodatni popust od 100 kn (s PDV-om) za svakog idućeg polaznika.

Redovna uplata do 12.12.2018. do 20 sati: 1.390,00 kn + PDV

SPECIJALNA PONUDA

1.270,00 kn + PDV

Za uplate do 11.12.2018. do 16 sati

Predavači

Davor Slivka, mag.ing.agr.iur.

(Životopis)

Kome je usavršavanje namijenjeno?

  • Naručiteljima javne nabave
  • Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javne nabave.
  • Svima kojima trebaju sati (bodovi) za produžavanje certifikata.
  • Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javne nabave.
  • Svima koji troše sredstva fondova EU
  • Projektantima, građevinskim tvrtkama i ponuditeljima u javnoj nabavi

Do kada vrijedi Vaš certifikat možete provjeriti ovdje.

Upute za plaćanje

Uplate možete izvršiti na organizatora:
Marker, obrt za informatiku i dizajn,
vl. Vinko Markanović,
34000 Požega, Sv. Duha 13,

OIB: 94496076510

Tel/fax: 034 275 438
E-mail: info@znr.hr
Mob: 099 433 9521

Žiro-račun/IBAN:
HR8323 6000 0110 1951 759 (ZABA)

Za izvršene uplate dobit ćete račun i potvrdu o odslušanom savjetovanju. Samo na zahtjev šaljemo predračun. Za račun su potrebni podaci uplatitelja uključujući OIB.

Pogledajte uvjete prijave i odjave