Usavršavanje iz javne nabave

Smjernice Europske komisije za praktičare o izbjegavanju najčešćih pogrešaka u postupcima javne nabave u okviru projekata financiranih iz ESI fondova

Smjernice Europske komisije za praktičare o izbjegavanju najčešćih pogrešaka u postupcima javne nabave u okviru projekata financiranih iz ESI fondova Priznato 8 sati/bodova Smjernice Europske komisije za praktičare o izbjegavanju najčešćih pogrešaka u postupcima javne nabave u okviru projekata financiranih iz ESI fondova
Srijeda 30.06.2021. od 9 sati
 
SMJERNICE EUROPSKE KOMISIJE ZA PRAKTIČARE
o izbjegavanju najčešćih pogrešaka u postupcima javne nabave u okviru projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova
 

Da biste uspješno izradili dokumentaciju o nabavi i proveli postupke javne nabave, dobili najbolju vrijednost za novac, ostvarili aktivnosti koje ste predvidjeli svojim ugovorom o bespovratnim sredstvima (ili tek planirate provedbu budućeg projekta za neki budući poziv), nužno je ne samo poznavati pravila javne nabave već poznavati i pravila po kojima postupaju posrednička tijela koja provjeravaju Vaše postupke.
Posrednička tijela u konačnici odobravaju potraživanja bespovratnih sredstava.
Na ovom usavršavanju saznajte kako izbjeći najčešće pogreške, gdje su potencijalne poteškoće u provedbi i kako prevenirati nepravilnosti. Smjernice pogledajte OVDJE.


Ova edukacija pomoći će Vam izbjeći potencijalne nepravilnosti i financijske korekcije jer:
 • Daje konkretne primjere s naglaskom na najvažnije točke – rizike koji se uobičajeno javljaju u postupcima nabave.
 • Program se temelji na interaktivnom pristupu, uključuje vježbe i razmjenu iskustava te aktivno sudjelovanje polaznika sa dovoljno vremena za postavljanje upita.
 • Na edukaciji se obrađuju primjeri nepravilnosti koje se odnose na javnu nabavu, a koji dovode do financijskih korekcija.
 • Stručnjakinja koja vodi edukaciju posjeduje 15 godišnje iskustvo na području provedbe projekata i 11 godišnje iskustvo iz Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU).
Edukacija je namijenjena:
 • Sadašnjim i budućim korisnicima bespovratnih sredstava, odnosno  svima uključenima u bilo koji aspekt planiranja, razvoja i provedbe EU projekata.

Vrijeme nije samo novac. Ono je sam Vaš život.
Cijenimo vaše vrijeme i novac angažirajući vrhunske predavače s praktičnim  15 godišnjim iskustvom na području provedbe projekata i 11 godišnjim iskustvom iz Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU).
Ona će prikazati najnovija tumačenja smjernica EK  kroz praktične primjere financijskih korekcija i načine izbjegavanja istih.
Usavršite svoje kompetencije učeći od najboljih predavača koje se temelje na praktičnim primjerima i najboljoj praksi u RH, kako biste i sami postali najbolji.

Početak webinara je u 09:00 sati, a teme seminara i raspored rada pogledajte ovdje.

Redovna uplata do 29.06.2021. do 20 sati: 1.390,00 kn

SPECIJALNA PONUDA

1.090,00 kn + PDV

Za uplate do 28.06.2021. do 16 sati

Predavači

Vlatka Kos

Vlatka Kos -  IGH - Stručnjakinja koja vodi edukaciju posjeduje 15 godina iskustva na području dokazanih projekata i 11 godina iskustva iz Središnjih agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU. (Životopis)

Željka Sikaček

Željka Sikaček,  univ.bacc.math. Institut IGH (Životopis)

Kome je usavršavanje namijenjeno?

 • Sadašnjim i budućim korisnicima bespovratnih sredstava, odnosno  svima uključenima u bilo koji aspekt planiranja, razvoja i provedbe EU projekata.
 • Naručiteljima radova, roba i usluga
 • Ponuditeljima radova, roba i usluga
 • Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javne nabave.
 • Svima kojima trebaju sati (bodovi) za produžavanje certifikata.
 • Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javne nabave.
 • Svima koji postaju obveznici e-nabave.

Do kada vrijedi Vaš certifikat možete provjeriti ovdje.

Upute za plaćanje

eMarker d.o.o.                                           
10000 Zagreb, Remetinečki gaj 23B                    
OIB: 82376202251
IBAN:HR3023600001102746367 ZABA
Tel: +385 99 433 9521
E-mail: info@edukacije.eu

Za izvršene uplate dobit ćete račun i potvrdu o odslušanom savjetovanju. Samo na zahtjev šaljemo predračun. Za račun su potrebni podaci uplatitelja uključujući OIB.

Pogledajte uvjete prijave i odjave