Usavršavanje iz javne nabave

Primjena smjernica Europske komisije u javnoj nabavi...

Primjena smjernica europske komisije u javnoj nabavi Priznato 8 bodova/sati
16. prosinca 2021. od 9 sati

ONLINE

Microsoft Teams

Online prijava
Evidencijski broj programa usavršavanja: 2021-0470
 
PRIMJENA PRAVILA EUROPSKE KOMISIJE U JAVNOJ NABAVI 
 
Pregled europske sudske prakse,
uobičajene provjere revizora EK
i nove provjere PT-a 2
 
Vjerujemo da vas zanima kakva je europska sudska praksa vezana za javnu nabavu.
Zato smo pripremili  pregled zanimljivih predmeta koji će vam zasigurno biti korisni u praksi.
Predavačica će vam predstaviti i neke aspekte Pravila Europske komisije koji do sada nisu bili naglašeni na predavanjima, kao i nove provjere PT-a 2 koje možete očekivati ako ste korisnik EU sredstava.
U finalnom dijelu prolazimo i kroz recentnu praksu DKOM-a kako biste bili u toku s hrvatskom praksom.
 

Da biste uspješno izradili dokumentaciju o nabavi i proveli postupke javne nabave, dobili najbolju vrijednost za novac, ostvarili aktivnosti koje ste predvidjeli svojim ugovorom o bespovratnim sredstvima (ili tek planirate provedbu budućeg projekta za neki budući poziv), nužno je ne samo poznavati pravila javne nabave već poznavati i pravila po kojima postupaju posrednička tijela koja provjeravaju Vaše postupke.
Posrednička tijela u konačnici odobravaju potraživanja bespovratnih sredstava.


Na ovom usavršavanju saznajte kako izbjeći najčešće pogreške, gdje su potencijalne poteškoće u provedbi i kako prevenirati nepravilnosti.
Polaznici će na usavršavanju dobiti i 
Smjernice EU za praktičare.

Ova edukacija pomoći će Vam izbjeći potencijalne nepravilnosti i financijske korekcije jer:

 • Daje konkretne primjere s naglaskom na najvažnije točke – rizike koji se uobičajeno javljaju u postupcima nabave.
 • Program se temelji na interaktivnom pristupu, uključuje vježbe i razmjenu iskustava te aktivno sudjelovanje polaznika sa dovoljno vremena za postavljanje upita.
 • Na edukaciji se obrađuju primjeri nepravilnosti koje se odnose na javnu nabavu, a koji dovode do financijskih korekcija.
 • Recentna praksa DKOM-a kako biste bili u toku s hrvatskom praksom.
 • Stručnjakinja koja vodi edukaciju posjeduje 20 godišnje iskustvo na području provedbe projekata i 11 godišnje iskustvo iz Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU).
Edukacija je namijenjena:

Sadašnjim i budućim korisnicima bespovratnih sredstava, odnosno  svima uključenima u bilo koji aspekt planiranja, razvoja i provedbe EU projekata.

Početak usavršavanja je u 09:00 sati, a teme i raspored rada pogledajte ovdje.

Vrijeme nije samo novac. Ono je sam Vaš život.
Cijenimo vaše vrijeme i novac angažirajući vrhunske predavače s praktičnim  20 godišnjim iskustvom na području provedbe projekata i 11 godišnjim iskustvom iz Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU).
Ona će prikazati najnovija tumačenja smjernica EK  kroz praktične primjere financijskih korekcija i načine izbjegavanja istih.

 

Redovna uplata do 15.12.2021. do 20 sati: 1.390,00 kn

SPECIJALNA PONUDA

1.090,00 kn + PDV

Za uplate do 14.12.2021. do 16 sati

Predavači

Vlatka Kos

Vlatka Kos - (www.projektniciklus.hr) Stručnjakinja koja vodi edukaciju posjeduje gotovo 20 godina iskustva na području pripreme i provedbe projekata i postupaka nabave (financiranih iz EU sredstava, Svjetske banke i USAID) i 11 godina iskustva iz Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) te konzultantsko iskustvo kao ponuditelj u privatnom sektoru (WYG Savjetovanje d.o.o. i Institut IGH d.d.). (Životopis)

Kome je usavršavanje namijenjeno?

 • Sadašnjim i budućim korisnicima bespovratnih sredstava, odnosno  svima uključenima u bilo koji aspekt planiranja, razvoja i provedbe EU projekata.
 • Naručiteljima radova, roba i usluga
 • Ponuditeljima radova, roba i usluga
 • Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javne nabave.
 • Svima kojima trebaju sati (bodovi) za produžavanje certifikata.
 • Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javne nabave.
 • Svima koji postaju obveznici e-nabave.

Upute za plaćanje

eMarker d.o.o.                                           
10000 Zagreb, Remetinečki gaj 23B                    
OIB: 82376202251
IBAN:HR3023600001102746367 ZABA
Tel: +385 99 433 9521
E-mail: info@edukacije.eu

Za izvršene uplate dobit ćete račun i potvrdu o odslušanom savjetovanju. Samo na zahtjev šaljemo predračun. Za račun su potrebni podaci uplatitelja uključujući OIB.

Pogledajte uvjete prijave i odjave