Usavršavanje iz javne nabave

Primjena izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje u javnoj nabavi izvedbe građevinskih i drugih radova te inženjerskih usluga financiranih iz sredstava EU i najčešći propusti i nepravilnosti naručitelja - Osijek

Primjena izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje u javnoj nabavi izvedbe građevinskih i drugih radova te inženjerskih usluga financiranih iz sredstava EU i najčešći propusti i nepravilnosti naručitelja - Osijek Priznato 8 sati/bodova Primjena izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje u javnoj nabavi izvedbe građevinskih i drugih radova te inženjerskih usluga financiranih iz sredstava EU i najčešći propusti i nepravilnosti naručitelja - Osijek
16.04.2019 09:00-16:00

Hotel "Silver" Osijek

Martina Divalta 84, Osijek

Prikaži na karti
Evidencijski broj programa usavršavanja: 2019-0101

Last minute ponuda danas do 16h!

U protekloj, 2018. godini, doneseno je, izmijenjeno i dopunjeno niz značajnih zakonskih i podzakonskih propisa. Neki, od novijih, su na snazi od 2018., kao što je Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN broj 25/2018), Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih geodetskih poslova (NN broj 54/2018) i Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN broj 48/2018), a neki su stupili na snagu 1.1.2019. kao npr. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN broj 118/18), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN broj 90/18), Zakon o dopuni Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN broj 114/18), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (NN broj 94/18), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o prostornom uređenju (NN broj 114/18) itd. Također, uz niz novih podzakonskih propisa, jedan od zadnjih podzakonskih propisa, koji je stupio na snagu u 2018., je i Pravilnik o uvjetima za dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN broj 98/18).

Stupanjem na snagu odredbi navedenih Zakona i pravilnika značajno se mijenja pristup i način pripreme i provedbe postupka javne nabave, samim tim i izrada dokumentacije o nabavi, pogotovo u dijelovima koji se odnose na profesionalnu te tehničku i stručnu sposobnost, posebnih uvjeta za izvršenje ugovora, uvjeta koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima, prijedlogu ugovora o javnoj nabavi itd.

Nakon izrade idejnog rješenja, glavnih te izvedbenih projekata, ishođenja potrebnih suglasnosti ili građevinske dozvole počinje priprema postupka javne nabave radova - izvedba građevinskih i drugih radova. I u ovom procesu je neophodno poznavati posebne propise koji uređuju građenje kao i samu terminologiju... održavanje, postrojenje, pripremni radovi, rekonstrukcije itd. Kako ispravno odrediti predmet nabave, kriterije za odabir gospodarskog subjekta i ponude, a da se ne dovedemo u poziciju izbora odabira manje kvalitetnih izvođača unatoč udovoljavanju kriterijima koje smo sami postavili? Slijedom navedenog, a uzimajući u obzir i projekte koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj, nastaju dodatni problemi i određena nesigurnost prilikom pripreme i provedbe postupka javne nabave što proizlazi iz različitih uputa, pravilnika i pravila koja naručitelji moraju uzeti u obzir kako nakon realizacije projekta ne bi dolazilo do određenih financijskih korekcija.

Evo što ćemo Vam dati: 
 • Što moramo uzeti u obzir kod pripreme i provedbe postupka javne nabave?
 • Primjena pravila i načela javne nabave
 • Značaj posebnih propisa kod određivanja predmeta nabave te kriterija za odabir gospodarskog subjekta i ponude!?
 • Značaj planiranja i pripreme projekta financiranog sredstvima EU!
 • Na što sve treba obratiti posebnu pozornost kod opisa predmeta nabave, tehničke specifikacije i troškovnika, kriterija za odabir gospodarskog subjekta i ponude kod projekta financiranog sredstvima EU?
 • Što je važno kod određivanja posebnih uvjeta za izvršenje ugovora?
 • Koji su to uvjeti koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima?
 • Što sadrži prijedlog ugovora o javnoj nabavi radova?
 • Koji su najčešći propusti naručitelja?
....i niz drugih interesantnih i međusobno povezanih tema ...

Ojačajte svoje kompetencije iz područja okvirnog sporazuma jer Vam on daje jedan dio fleksibilnosti u nabavi.

Cijenimo Vaše vrijeme i novac. Mi nudimo najveću vrijednost za uloženi novac, vrijeme i trud, angažirajući vrhunskog predavača iz ovog područja koji donosi najnovija tumačenja. Usavršite svoje kompetencije učeći od najboljih predavača kako biste i sami postali najbolji.
Ako si možete priuštiti najbolje usavršavanje i predavače prijavite se odmah OVDJE.

Početak seminara je u 09:00 sati, a teme seminara i raspored rada pogledajte ovdje.

Za više polaznika iz iste tvrtke odobravamo dodatni popust od 100 kn za svakog narednog polaznika.

Redovna uplata do 15.04.2019. do 20 sati: 1.390,00 kn + PDV

SPECIJALNA PONUDA

1.190,00 kn + PDV

Za uplate do 15.04.2019. do 16 sati

Predavači

Davor Slivka, mag.ing.agr.iur.

(Životopis)

Potvrđujemo održavanje

Kome je usavršavanje namijenjeno?

 • Naručiteljima radova, roba i usluga
 • Ponuditeljima radova, roba i usluga
 • Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javne nabave.
 • Svima kojima trebaju sati (bodovi) za produžavanje certifikata.
 • Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javne nabave.
 • Svima koji postaju obveznici e-nabave.

Do kada vrijedi Vaš certifikat možete provjeriti ovdje.

Upute za plaćanje

Uplate možete izvršiti na organizatore:
Marker, obrt za informatiku i dizajn,
vl. Vinko Markanović,
34000 Požega, Sv. Duha 13,
OIB: 94496076510
Žiro-račun/IBAN:
HR8323 6000 0110 1951 759 (ZABA)

Za izvršene uplate dobit ćete račun i potvrdu o odslušanom savjetovanju. Samo na zahtjev šaljemo predračun. Za račun su potrebni podaci uplatitelja uključujući OIB.


eMarker d.o.o.                                           
10000 Zagreb, Ive Robića 2                     
OIB: 82376202251
IBAN:HR3023600001102746367 ZABA
Tel/fax:  +385 1 20 20 294, +385 99 433 9521
E-mail: info@edukacije.eu

Pogledajte uvjete prijave i odjave