Usavršavanje iz javne nabave

Pregled i ocjena ponuda...te promjenjivost cijene i novi rizici u području gradnje

Pregled i ocjena ponuda... promjenjivost cijene i novi rizici u području gradnje Priznato 8+8=16 bodova/sati
OBA DANA 6. - 7.10.2022. od 9 sati

ONLINE i uživo Hotel "Club Funimation Borik" Zadar

Majstora Radovana 7, Zadar

Prikaži na karti

Parking osiguran uz plaćanje

Online prijava
"Profesionalni savjet potražite od profesionalaca, ne od prijatelja". J.Brown

PRVI DAN: Od pregleda i ocjene ponuda do žalbe u javnoj nabavi 

Pregled i ocjena ponuda važan je dio procesa koji može rezultirati žalbama ponuditelja.
Pravna zaštita u postupcima javne nabave važan je institut pomoću kojeg se ostvaruje kontrola zakonitosti postupka, radnji, propuštanja radnji i odluka donesenih u postupcima javne nabave. Na taj se način gospodarstvenim subjektima omogućava zaštita njihovih subjektivnih prava i interesa od diskrecije naručitelja.
ESPD - provjera informacija i ažuriranje
ESPD (European Single Procurement Document – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi) je obrazac koji olakšava sudjelovanje u postupcima javne nabave. To je izjava o vlastitoj prikladnosti, financijskom stanju i sposobnosti poduzeća koja služi kao preliminarni dokaz u postupcima javne.
Unatoč tome što je već prošlo pet godina od dana stupanja na snagu ZJN 2016, iz dana u dan, susrećemo se s novim nedoumicama oko eESPD obrasca te ažuriranja popratnih dokumenata zbog čega je jako važno pratiti praksu svih dionika procesa javne nabave saznajte na usavršavanju.
 
Detaljni program sa satnicom pogledajte OVDJE.
 
DRUGI DAN: Promjenjivost cijene i novi rizici u području gradnje
 
Porast cijena građevinskih materijala i proizvoda naručiteljima je uzrokovao velike poteškoće u provedbi ugovora o javnoj nabavi radova te postao jedan od najvećih rizika za realizaciju ugovora o javnoj nabavi radova

Posebno su uočene poteškoće u pravnoj provedbi izmjena ugovora o javnoj nabavi radova, a da se ne postupi u suprotnosti s odredbama Zakona o javnoj nabavi tako da sve češće imamo pojavu raskida ugovora i mogućnost dugotrajnih sudskih sporova.

Situacija s promjenama cijena postala je velik problem u realizaciji ugovora  javnoj nabavi radova do te mjere da je Vlada RH donijela novi ZAKLJUČAK i metodologiju utvrđivanja razlike u cijeni radova, kojim ukazuje i apelira da se omogući promjena cijena ugovorenih radova za neizvršene ugovore o javnoj nabavi radova kod kojih je ugovorena nepromjenjiva cijena radova, a za koje je moguće primijeniti odredbe članaka 620. – 636. Zakona o obveznim odnosima (»NN«, br. 35/05., 41/08., 125/11., 78/15., 29/18. i 126/21.), ako su se cijene radova i elemenata (građevinskih materijala, proizvoda, rada i dr.) na temelju kojih je cijena radova određena, izmijenile u tolikoj mjeri da bi cijena radova trebala biti veća za više od deset postotaka.

Koje je sve projekte zakomplicirao, usporio ili pak potpuno zaustavio kaos na tržištu građevinskih proizvoda, hoćemo li zbog toga ostati bez milijuna iz fondova Europske unije i ima li rješenja navedene problematike, možete pogledati na videoprilogu..RTL…, novinarke Nikoline Zavišić, OVDJE,..koji iz prve ruke oslikava probleme izvođača i naručitelja u praksi.

Kako pravilno primijeniti odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakon o javnoj nabavi uvažavajući navedeni Zaključak Vlade RH, a da se ne ugroze interesi ni jedne ni druge strane i spriječi raskid ugovora te eventualne sudske sporove, jedna je od  tema ovog usavršavanja.

Opširnije možete vidjeti ovdje, a detaljni program sa satnicom drugog dana ovdje.

Vrijeme nije samo novac. Ono je sam Vaš život.
Cijenimo Vaše vrijeme i novac angažirajući vrhunske predavače iz ovog područja koji donose najnovija tumačenja ZJN i širi pogled na ove teme.
Usavršite svoje kompetencije učeći od najboljih predavača koje se temelji na praktičnim primjerima i najboljoj praksi, kako biste i sami postali najbolji.
 

*** Parking je osiguran u sklopu hotela uz plaćanje.

Redovna uplata do 05.10.2022. do 20 sati: 3.180,00 kn

SPECIJALNA PONUDA

2.580,00 kn + PDV

Za uplate do 04.10.2022. do 16 sati

Redovna uplata za WEBINAR do 05.10.2022. do 20 sati: 2.980,00 kn

Specijalna ponuda za WEBINAR

2.380,00 kn + PDV

Za uplate do 04.10.2022. do 16 sati

*Webinar je online prisustvovanje savjetovanju iz Vašeg ureda ili kuće (čak i putem mobilnog uređaja ili tableta). Online pratite prijenos zvuka i prezentacije savjetovanja uz mogućnost postavljanja pitanja i sudjelovanja kao da ste tamo. Prisustvovanjem webinaru ostvaruju se brojne uštede za poslodavca i polaznika počevši od vremena, putnih troškova, dnevnica, prehrane itd. Nakon prijave na webinar dobit ćete link s "odobrenjem za pristup". Za pristup je dovoljno imati pristup internetu sa zvučnicima ili slušalicama.

Predavači

Davor Slivka, mag.ing.agr.iur.

(Životopis)

Kome je usavršavanje namijenjeno?

  • Naručiteljima javne nabave
  • Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javne nabave.
  • Svima kojima trebaju sati (bodovi) za produžavanje certifikata.
  • Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javne nabave.
  • Svima koji troše sredstva fondova EU
  • Projektantima, građevinskim tvrtkama i ponuditeljima u javnoj nabavi

Upute za plaćanje

eMarker d.o.o.                                           
10000 Zagreb, Remetinečki gaj 23B                    
OIB: 82376202251
IBAN:HR3023600001102746367 ZABA
Tel: +385 99 433 9521
E-mail: info@edukacije.eu

Za izvršene uplate dobit ćete račun i potvrdu o odslušanom savjetovanju. Samo na zahtjev šaljemo predračun. Za račun su potrebni podaci uplatitelja uključujući OIB.

Pogledajte uvjete prijave i odjave