Usavršavanje iz javne nabave

Pregled i ocjena ponuda, najčešće pogreške naručitelja kroz praksu DKOM-a, dokazivanje nekažnjavanja za strane državljane te sukob interesa

Pregled i ocjena ponuda, najčešće pogreške naručitelja kroz praksu DKOM-a, dokazivanje nekažnjavanja za strane državljane te sukob interesa Priznato 8 sati/bodova Pregled i ocjena ponuda, najčešće pogreške naručitelja kroz praksu DKOM-a, dokazivanje nekažnjavanja za strane državljane te sukob interesa
07.07.2020. od 09:00h

Rijeka, Hotel "Jadran"

Šetalište XIII divizije 46, Rijeka

Evidencijski broj programa usavršavanja: 2020-0120

LAST MINUTE PONUDA!

Pregled i ocjena ponuda su propisani Zakonom o javnoj nabavi i to jednako i za javne i za sektorske naručitelje. Pregled i ocjena ponuda su propisani i Pravilnikom o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine 65/2017). Jesmo li sigurni da prilikom pregleda i ocjene ponuda pravilno primjenjujemo članka 293., odnosno znamo li koje informacije ili dokumentacija je nepotpuna ili pogrešna? Moramo li u svakoj situaciji primijeniti odredbe navedenog članka? Sukladno članku 263. ZJN 2016, javni naručitelj je obvezan prije donošenja odluke u postupku javne nabave velike vrijednosti, a u postupcima javne nabave male vrijednosti može, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku dostavi ažurirane popratne dokumente. U kojoj fazi pregleda i ocjene ponuda primijeniti odredbe navedenog članka te što se i na koji način može nadopuniti ili objasniti od dostavljenih ažuriranih dokumenata? Detaljnije o pregledu i ocjeni ponuda unutar Zakona o javnoj nabavi pogledajte ovdje
 
Institut sukoba interesa, kako je uređeno ZJN 2016, u bitnome sadrži rješenja navedenoga pitanja s time da su pojedina pitanja detaljnije regulirana (npr. pitanje tko su predstavnici naručitelja; pitanje kruga srodnika predstavnika naručitelja, i sl.). Rečenim odredbama Zakona određuje se koji se odnosi naručitelja i gospodarskog subjekta smatraju sukobom interesa prilikom sklapanja ugovora o javnoj nabavi, tko su predstavnici naručitelja koji kao nositelji javne dužnosti mogu biti u sukobu interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi, koja je posljedica postojanja sukoba interesa između naručitelja i gospodarskog subjekta ukoliko dođe do sklapanja ugovora i sl.
 
Evo što ćemo Vam dati:
 • Na koje predstavnike naručitelja se odnosi sukob interesa i u kojem obimu?
 • Kako na vrijeme upozoriti na sukob interesa te kako prepoznati sukob interesa?
 • Koje su posljedice postojanja sukoba interesa u postupcima javne nabave?
 • Što nam donosi praksa DKOM-a po tim pitanjima?
 • Što je važno u članku 285. ZJN 2016. i na koji način tumačiti i primijeniti odredbe stavka 3. kojim je propisano da javni naručitelj mora odrediti kriterije za odabir ponude na način koji mu omogućava učinkovit pregled i ocjenu ponuda te provjeru informacija dostavljenih od ponuditelja?
 • Kakva su rješenja DKOM-a po navedenim temama te kao sačiniti zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i odluku o odabiru ukoliko imamo primjene odredbi navedenih članaka?
 • Kako u praksi provjeriti nepostojanje ili postojanje osnova za isključenje gospodarskih subjekata i ovlaštenih osoba?
 • Koja su najnovija mišljenja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te kakva je najnovija praksa DKOM-a po navedenoj problematici?

 

Početak seminara je u 09:00 sati, a teme i raspored rada pogledajte ovdje

 

Za više polaznika iz iste tvrtke/ustanove odobravamo dodatni popust od 100 kn. 

 

Redovna uplata do 06.07.2020. do 20 sati: 1.390,00 kn + PDV

SPECIJALNA PONUDA

1.070,00 kn + PDV

Za uplate do 06.07.2020. do 16 sati

Predavači

Davor Slivka, mag.ing.agr.iur.

(Životopis)

Kome je usavršavanje namijenjeno?

 • Naručiteljima radova, roba i usluga
 • Ponuditeljima radova, roba i usluga
 • Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javne nabave.
 • Svima kojima trebaju sati (bodovi) za produžavanje certifikata.
 • Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javne nabave.
 • Svima koji postaju obveznici e-nabave.

Upute za plaćanje

eMarker d.o.o.                                           
10000 Zagreb, Ive Robića 2                     
OIB: 82376202251
IBAN:HR3023600001102746367 ZABA
Tel/fax:  +385 1 20 20 294, +385 99 433 9521
E-mail: info@edukacije.eu

Za izvršene uplate dobit ćete račun i potvrdu o odslušanom savjetovanju. Samo na zahtjev šaljemo predračun. Za račun su potrebni podaci uplatitelja uključujući OIB.

Pogledajte uvjete prijave i odjave