Usavršavanje iz javne nabave

Pregled i ocjena ponuda, izjava o vlastitoj prikladnosti i sposobnosti -provjera i ažuriranje te žalba u JN s prikazom prakse DKOM-a i VUS-a

Pregled i ocjena ponuda, izjava o vlastitoj prikladnosti i sposobnosti -provjera i ažuriranje te žalba u JN s prikazom prakse DKOM-a i VUS Priznato 8 bodova/sati
6. listopada 2022. od 9 sati

ONLINE i uživo Hotel "Club Funimation Borik" Zadar

Majstora Radovana 7, Zadar

Prikaži na karti

Parking osiguran - bez plaćanja

Evidencijski broj programa usavršavanja: 2022-0332
 
Odsutni nikad nisu u pravu.  Phillippe Nericault Destouches

Last minute ponuda!

Od pregleda i ocjene ponuda do žalbe u javnoj nabavi 

Pregled i ocjena ponuda važan je dio procesa koji može rezultirati žalbama ponuditelja.
Pravna zaštita u postupcima javne nabave važan je institut pomoću kojeg se ostvaruje kontrola zakonitosti postupka, radnji, propuštanja radnji i odluka donesenih u postupcima javne nabave. Na taj se način gospodarstvenim subjektima omogućava zaštita njihovih subjektivnih prava i interesa od diskrecije naručitelja.
 
   ESPD - provjera informacija i ažuriranje
 
ESPD (European Single Procurement Document – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi) je obrazac koji olakšava sudjelovanje u postupcima javne nabave. To je izjava o vlastitoj prikladnosti, financijskom stanju i sposobnosti poduzeća koja služi kao preliminarni dokaz u postupcima javne.
Unatoč tome što je već prošlo pet godina od dana stupanja na snagu ZJN 2016, iz dana u dan, susrećemo se s novim nedoumicama oko eESPD obrasca te ažuriranja popratnih dokumenata zbog čega je jako važno pratiti praksu svih dionika procesa javne nabave saznajte na usavršavanju.
 
Detaljni program sa satnicom pogledajte OVDJE.

Vrijeme nije samo novac. Ono je sam Vaš život.
Cijenimo Vaše vrijeme i novac angažirajući vrhunske predavače iz ovog područja koji donose najnovija tumačenja ZJN i širi pogled na ove teme.
Usavršite svoje kompetencije učeći od najboljih predavača koje se temelji na praktičnim primjerima i najboljoj praksi, kako biste i sami postali najbolji.

Redovna uplata do 05.10.2022. do 20 sati: 1.590,00 € | 11.979,86 kn

SPECIJALNA PONUDA

1.490,00 € | 11.226,41 kn + PDV

Za uplate do 05.10.2022. do 16 sati

Redovna uplata za WEBINAR do 05.10.2022. do 20 sati: 1.490,00 € | 11.226,41 kn

Specijalna ponuda za WEBINAR

1.290,00 € | 9.719,51 kn + PDV

Za uplate do 05.10.2022. do 16 sati

*Webinar je online prisustvovanje savjetovanju iz Vašeg ureda ili kuće (čak i putem mobilnog uređaja ili tableta). Online pratite prijenos zvuka i prezentacije savjetovanja uz mogućnost postavljanja pitanja i sudjelovanja kao da ste tamo. Prisustvovanjem webinaru ostvaruju se brojne uštede za poslodavca i polaznika počevši od vremena, putnih troškova, dnevnica, prehrane itd. Nakon prijave na webinar dobit ćete link s "odobrenjem za pristup". Za pristup je dovoljno imati pristup internetu sa zvučnicima ili slušalicama.

Predavači

Davor Slivka, mag.ing.agr.iur.

(Životopis)

Kome je usavršavanje namijenjeno?

  • Naručiteljima radova, roba i usluga
  • Ponuditeljima radova, roba i usluga
  • Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javnih nabava.
  • Svima kojima trebaju sati (bodovi) za proizvodnju certifikata.
  • Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javnih nabava.
  • Svima koji postaju obveznici e-nabave.

Da li vrijedi Vaš certifikat možete provjeriti ovdje.

Upute za plaćanje

eMarker d.o.o.                                           
10000 Zagreb, Remetinečki gaj 23B                    
OIB: 82376202251
IBAN:HR3023600001102746367 ZABA
Tel: +385 99 433 9521
E-mail: info@edukacije.eu

Za izvršene uplate dobit ćete račun i potvrdu o odslušanom savjetovanju. Samo na zahtjev šaljemo predračun. Za račun su potrebni podaci uplatitelja uključujući OIB.

Pogledajte uvjete prijave i odjave