Pravna zaštita u javnoj nabavi

Pravna zaštita u javnoj nabavi Pravna zaštita u javnoj nabavi
Srijeda 07.07.2021. od 9 sati

Hotel Jadran

Šetalište XIII. divizije 46, Rijeka

Prikaži na karti
Online prijava
Evidencijski broj programa usavršavanja: 2021-0221
 
Pravna zaštita u javnoj nabavi, izjava o vlastitoj prikladnosti i sposobnosti (ESPD) te njena provjera i ažuriranje, kroz praksu DKOM-a i VUS-a
 
Odsutni nikad nisu u pravu.  Phillippe Nericault Destouches
 
 
Pravna zaštita u javnoj nabavi
 
Pravna zaštita u postupcima javne nabave važan je institut pomoću kojeg se ostvaruje kontrola zakonitosti postupka, radnji, propuštanja radnji i odluka donesenih u postupcima javne nabave. Na taj se način gospodarstvenim subjektima omogućava zaštita njihovih subjektivnih prava i interesa od diskrecije naručitelja.
Koje su najčešće pogreške prilikom pripreme i izjavljivanje žalbe?
Kako naručitelji postupaju u slučaju žalbe i u čemu najviše griješe?
Kako dokazivati žalbene navode (žalitelji)?
Kako dokazivati neosnovanost žalbenih navoda (naručitelji)? ...teme su ovog usavršavanja.
 
Izjava o vlastitoj prikladnosti i sposobnosti poduzeća (ESPD)
 
ESPD (European Single Procurement Document – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi) je obrazac koji olakšava sudjelovanje u postupcima javne nabave. To je izjava o vlastitoj prikladnosti, financijskom stanju i sposobnosti poduzeća koja služi kao preliminarni dokaz u postupcima javne.
 
Unatoč tome što je već prošlo pet godina od dana stupanja na snagu ZJN 2016, iz dana u dan, susrećemo se s novim nedoumicama oko eESPD obrasca te ažuriranja popratnih dokumenata zbog čega je jako važno pratiti praksu svih dionika procesa javne nabave saznajte na usavršavanju.
Više detalja o temama pogledajte ovdje, a detaljni program sa satnicom OVDJE.

Vrijeme nije samo novac. Ono je sam Vaš život.
Cijenimo Vaše vrijeme i novac angažirajući vrhunske predavače iz ovog područja koji donose najnovija tumačenja ZJN i širi pogled na ove teme.
Usavršite svoje kompetencije učeći od najboljih predavača koje se temelji na praktičnim primjerima i najboljoj praksi, kako biste i sami postali najbolji.

Redovna uplata do 06.07.2021. do 20 sati: 1.390,00 kn

SPECIJALNA PONUDA

1.090,00 kn + PDV

Za uplate do 06.07.2021. do 16 sati

Predavači

Davor Slivka, mag.ing.agr.iur.

(Životopis)

Kome je usavršavanje namijenjeno?

  • Naručiteljima radova, roba i usluga
  • Ponuditeljima radova, roba i usluga
  • Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javnih nabava.
  • Svima kojima trebaju sati (bodovi) za proizvodnju certifikata.
  • Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javnih nabava.
  • Svima koji postaju obveznici e-nabave.
  • Da li vrijedi Vaš certifikat možete provjeriti ovdje.

Upute za plaćanje

eMarker d.o.o.                                           
10000 Zagreb, Remetinečki gaj 23B                    
OIB: 82376202251
IBAN:HR3023600001102746367 ZABA
Tel: +385 99 433 9521
E-mail: info@edukacije.eu

Za izvršene uplate dobit ćete račun i potvrdu o odslušanom savjetovanju. Samo na zahtjev šaljemo predračun. Za račun su potrebni podaci uplatitelja uključujući OIB.

Pogledajte uvjete prijave i odjave