Priznato 8 bodova/sati

Pravilna izrada dokumentacije o nabavi i prijedlog ugovora o javnoj nabavi te najčešći propusti u postupcima javne nabave

Pravilna izrada dokumentacije o nabavi i prijedlog ugovora o javnoj nabavi te najčešći propusti u postupcima javne nabave Pravilna izrada dokumentacije o nabavi i prijedlog ugovora o javnoj nabavi te najčešći propusti u postupcima javne nabave
Utorak, 05.10.2021. od 9:00 sati

ZOO Hotel Osijek

Sjevernodravska obala 1, 31000, Tvrđavica

Parking osiguran besplatno.

Online prijava

Evidencijski broj programa usavršavanja: 2021-0326

 

Odsutni nikad nisu u pravu.  Phillippe Nericault Destouches
 
Dokumentacija u javnoj nabavi
 
Bez dobrih temelja teško ćete bilo što kvalitetno realizirati.
Dokumentacija o nabavi predstavlja temeljni element postupka javne nabave i u njoj ne smije biti pogrešaka. DKOM i VUS su iznijeli dosta pravnih shvaćanja u vezi s tim navodom.

Propisivanje stručnjaka je moguće kroz više točaka dokumentacije, kroz tehničku sposobnost, kroz kriterije za odabir ponude, kao posebne uvjete ili kao sve naprijed navedeno?
No, kako i kroz koje uvjete je to moguće biti će rečeno na ovom usavršavanju!
Pravna zaštita u postupcima javne nabave važan je institut pomoću kojeg se ostvaruje kontrola zakonitosti postupka, radnji, propuštanja radnji i odluka donesenih u postupcima javne nabave. Na taj se način gospodarstvenim subjektima omogućava zaštita njihovih subjektivnih prava i interesa od diskrecije naručitelja. No sve ove radnje temelje se na dokumentaciji koja treba biti dobro napravljena kako se ne bismo spoticali tijekom postupka javne nabave.

Na ovom usavršavanju polaznici će dobiti ogledni primjer dokumentacije u elektronskoj formi koju uz male preinake lako mogu prilagoditi svojim potrebama.

 
Koje su najčešće pogreške prilikom izrade dokumentacije po segmentima?
  • Podatci o predmetu nabave
  • Osnove za isključenje
  • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta
  • Ogledni primjer DON-a
 
Prijedlog ugovora o javnoj nabavi
 
Kako pravilno sklopiti ugovor i okvirni sporazum, te važnost praćenja njihova izvršenja tema su ovog usavršavanja.
Dotaknut ćemo se svih elemenata ugovora a ovdje navodimo samo neke:
Dokumentacija , uvođenje u posao, rok izvršenja ugovora, predstavnici ugovornih strana, primopredaja, ugovorne kazne, jamstva, jamstveni rok, izmjene ugovora, raskid ugovora.
Polaznici će dobiti ogledni primjer ugovora o javnoj nabavi radova u elektronskoj formi koji, uz male preinake, lako mogu prilagoditi svojim potrebama.
 
Detaljni program sa satnicom pogledajte OVDJE.

Vrijeme nije samo novac. Ono je sam Vaš život.
Cijenimo Vaše vrijeme i novac angažirajući vrhunske predavače iz ovog područja koji donose najnovija tumačenja ZJN i širi pogled na ove teme.
Usavršite svoje kompetencije učeći od najboljih predavača koje se temelji na praktičnim primjerima i najboljoj praksi, kako biste i sami postali najbolji.

Redovna uplata do 04.10.2021. do 20 sati: 1.390,00 kn

SPECIJALNA PONUDA

1.090,00 kn + PDV

Za uplate do 01.10.2021. do 16 sati

Predavači

Davor Slivka, mag.ing.agr.iur.

(Životopis)

Kome je usavršavanje namijenjeno?

  • Naručiteljima radova, roba i usluga
  • Ponuditeljima radova, roba i usluga
  • Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javnih nabava.
  • Svima kojima trebaju sati (bodovi) za proizvodnju certifikata.
  • Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javnih nabava.
  • Svima koji postaju obveznici e-nabave.

Upute za plaćanje

eMarker d.o.o.                                           
10000 Zagreb, Remetinečki gaj 23B                    
OIB: 82376202251
IBAN:HR3023600001102746367 ZABA
Tel: +385 99 433 9521
E-mail: info@edukacije.eu

Za izvršene uplate dobit ćete račun i potvrdu o odslušanom savjetovanju. Samo na zahtjev šaljemo predračun. Za račun su potrebni podaci uplatitelja uključujući OIB.

Pogledajte uvjete prijave i odjave