Usavršavanje iz javne nabave

Praksa DKOM-a u nabavi radova, institut oslanjanja i podugovaranja...+ Planiranje, izvršenje, izmjene i raskid ugovora o javnoj nabavi

Planiranje, izvršenje, izmjene i raskid ugovora o JN + praksa DKOM-a u nabavi radova, institut oslanjanja i podugovaranja...Opatija OBA dana Priznato 8+8 sati/bodova Planiranje, izvršenje, izmjene i raskid ugovora o JN + praksa DKOM-a u nabavi radova, institut oslanjanja i podugovaranja...Opatija OBA dana
27. i 28.10.2021. Oba dana od 9 sati

Grand Hotel Adriatic

Ul. maršala Tita 200, Opatija

Prikaži na karti

Osiguran parking u sklopu hotela uz naplatu.

Online prijava
PRVI DAN 27.10.2021. Evidencijski broj programa usavršavanja: 2021-0258
 
Planiranje, izvršenje, izmjene i raskid ugovora o javnoj nabavi
 
"Čak i slab plan je bolji od nikakvog plana."  Mihail Čigorin  (1850.-1908.)
 
Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 30. rujna 2021. (“Narodne novine“ broj 107/2021), Zaključak o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda.
Na koji način navedeni Zaključak može utjecati na izvršenje ugovora o javnoj nabavi radova te na koje javne naručitelje se odnosi?
Je li konkretna pravna situacija uređena posebnim propisima ?
Kako postupiti u slučaju ugovorne odredbe o nepromjenjivosti cijena?
 
Planiranje je osnova javne nabave te će svaka pogreška koja se dogodi u ovoj fazi utjecati na sve ostale faze u postupcima javnih i jednostavnih nabava.
Na ovom usvršavanju saznajte kako planirati i organizirati aktivnosti nabave na efikasan, ekonomičan i učinkovit način, uzimajući u obzir obvezu zakonitosti i stručnosti koji bi u konačnici rezultirati ostvarenjem stvarnih potreba naručitelja tema je ovog usavršavanja.
 
Naravno da se tijekom realizacije plana nabave događaju različite situacije koje zahtijevaju promjene, a one za sobom povlače promjenu ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave?
Koje se izmjene ugovora o javnoj nabavi tijekom izvršenja smatraju značajnim 
(bitnim), odnosno, kada se mora provesti novi postupak javne nabave i raskinuti postojeći ugovor?

Početak usavršavanja je u 09:00 sati, a teme seminara i raspored rada prvog dana pogledajte ovdje.
Za više polaznika iz iste tvrtke odobravamo dodatni popust od 200 kn za svakog narednog polaznika. 

 
 
DRUGI DAN 28.10.2021. Evidencijski broj programa usavršavanja: 2021-0257
 

"Osobno iskustvo je najbolja škola ali je školarina veoma skupa"  Sokrat

NAJNOVIJA PRAKSA DKOM-a u nabavi radova (najčešće nepravilnosti u izradi DoN te pregledu i ocjeni ponuda), institut oslanjanja i podugovaranja

Kako bismo izbjegli moguće zamke u realizaciji radova važno je dobro napraviti dokumentaciju o nabavi te jasno i nedvojbeno definirati što nam je potrebno i koje kvalifikacije i kompetencije očekujemo od ponuđača koji definiraju dijelove za koji naručitelj može angažirati podugovaranje i pod kojim uvjetima.
Iskreno u ovom segmentu DKOM-a ima najviše žalbi, a nije rijedak slučaj da iz ponude nije jasno tko je izvođač i tko podugovaratelj radova.
Pogreške su moguće u svim segmentima postupka. Pogreške za sobom povlače žalbe.
Od 2018.-2020. izmijenjeno je i doneseno niz zakona i podzakonskih propisa koji uređuju područje gradnje čime se značajno se mijenja pristup pripreme i provedbe postupaka javne nabave, izrade dokumentacije o nabavi, a pogotovo u dijelovima koji se odnose na tehničku i stručnu sposobnost, posebnih uvjeta za izvršenje ugovora, uvjeta koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima i ostalih elemenata neophodnih za pravilno i  zakonito postupanje.

Početak usavršavanja je u 09:00 sati, a teme seminara i raspored rada pogledajte ovdje.
Za više polaznika iz iste tvrtke odobravamo dodatni popust od 200 kn za svakog narednog polaznika. 

 

Vrijeme nije samo novac. Ono je sam Vaš život.

Jezgrovite i jasne prezentacije iskusnih predavača potkrijepljene velikim brojem primjera iz prakse uz snažnu interakciju s polaznicima pomoći će da Vam bude sve jasno gotovo kao da ste sami pisali ZJN, samo što ćete ovdje dobiti i praktične primjere koje lako prilagodite Vašem predmetu nabave ili ćemo vratiti kotizaciju ako to ne postignemo.

Tko će se pobrinuti za vaše usavršavanje ako ne vi sami. Prijavite se odmah ovdje.

Ponudu za smještaj uz pogodnosti za rezervaciju hotela objavit ćemo uskoro.

Redovna uplata do 26.10.2021. do 20 sati: 3.580,00 kn

SPECIJALNA PONUDA

2.580,00 kn + PDV

Za uplate do 25.10.2021. do 16 sati

Predavači

Anđelko Rukelj, dipl.iur.

zamjenik predsjednika Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Daria Duždević, dipl.iur.

članica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.  

Davor Slivka, mag.ing.agr.iur.

(Životopis)

Kome je usavršavanje namijenjeno?

  • Naručiteljima radova, roba i usluga
  • Ponuditeljima radova, roba i usluga
  • Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javnih nabava.
  • Svima kojima trebaju sati (bodovi) za proizvodnju certifikata.
  • Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javnih nabava.
  • Svima koji postaju obveznici e-nabave.

Da li vrijedi Vaš certifikat možete provjeriti ovdje .

Upute za plaćanje

eMarker d.o.o.                                           
10000 Zagreb, Remetinečki gaj 23B                    
OIB: 82376202251
IBAN:HR3023600001102746367 ZABA
Tel: +385 99 433 9521
E-mail: info@edukacije.eu

Za izvršene uplate dobit ćete račun i potvrdu o odslušanom savjetovanju. Samo na zahtjev šaljemo predračun. Za račun su potrebni podaci uplatitelja uključujući OIB.

Pogledajte uvjete prijave i odjave