Usavršavanje iz javne nabave

Planiranje, izvršenje, izmjene i raskid ugovora o javnoj nabavi drugi dan

Planiranje, izvršenje, izmjene i raskid ugovora o javnoj nabavi Opatija Priznato 8 sati/bodova Planiranje, izvršenje, izmjene i raskid ugovora o javnoj nabavi Opatija
27.10.2021. od 9 sati

Grand Hotel Adriatic

Ul. maršala Tita 200, Opatija

Prikaži na karti
Online prijava
Evidencijski broj programa usavršavanja: 2021-0258
 
"Čak i slab plan je bolji od nikakvog plana."  Mihail Čigorin  (1850.-1908.)
 
 
Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici održanoj 30. rujna 2021. (“Narodne novine“ broj 107/2021), Zaključak o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda.
Na koji način navedeni Zaključak može utjecati na izvršenje ugovora o javnoj nabavi radova te na koje javne naručitelje se odnosi?
Je li konkretna pravna situacija uređena posebnim propisima ?
Kako postupiti u slučaju ugovorne odredbe o nepromjenjivosti cijena?
 
Planiranje je osnova javne nabave te će svaka pogreška koja se dogodi u ovoj fazi utjecati na sve ostale faze u postupcima javnih i jednostavnih nabava.
Nabava kao strateška funkcija  i važno područje  javnih financija,  mora osigurati ekonomične i učinkovite postupke te racionalno trošenje financijskih sredstava, odnosno osiguranje provedbe načela,  a to je dobivanje „najbolje vrijednosti za uloženi novac“, a također i vrlo važnu dinamiku i vrijeme završetka cijelog planiranog projekta.
Kako planirati i organizirati aktivnosti nabave na efikasan, ekonomičan i učinkovit način, uzimajući u obzir obvezu zakonitosti i stručnosti koji bi u konačnici rezultirati ostvarenjem stvarnih potreba naručitelja tema je ovog usavršavanja.
 
Naravno da se tijekom realizacije plana nabave događaju različite situacije koje zahtijevaju promjene.
Kada naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog 
postupka javne nabave?
Koje se izmjene ugovora o javnoj nabavi tijekom izvršenja smatraju značajnim
(bitnim), odnosno, kada se mora provesti novi postupak javne nabave i raskinuti postojeći ugovor?

Na usavršavanju ćemo detaljno i na primjerima iz prakse obraditi dileme i situacije kao što su:
 
 • Što su to „bitne izmjene ugovora o javnoj nabavi?
 • Kako postupiti kod određivanja koraka koji slijede nakon utvrđivanja određenih različitosti u odnosu „ugovorenog“ i „izvršenog“?
 • Kako pratiti izvršenje ugovora o javnoj nabavi?
 • Pretpostavke za raskid ugovora i primjena odredbi Zakona o obveznim odnosima!
 • Kako pravilno pristupiti raskidu ugovora?
Uz temu polaznici radionice dobit će i nekoliko praktičnih priloga, kao npr. Odluka o odabiru, Dodatak Ugovoru, Zaključak o raskidu ugovora i Izvješće o izvršenju.

Cijenimo Vaše vrijeme i novac angažirajući vrhunske predavače koji donose najnovija tumačenja ZJN i širi pogled na ove teme. Usavršite svoje kompetencije učeći od najboljih predavača koje se temelji na praktičnim primjerima, kako biste i sami postali najbolji.

Početak usavršavanja je u 09:00 sati, a teme seminara i raspored rada pogledajte ovdje.

Za više polaznika iz iste tvrtke odobravamo dodatni popust od 200 kn za svakog narednog polaznika. 

Redovna uplata do 26.10.2021. do 20 sati: 1.790,00 kn

SPECIJALNA PONUDA

1.490,00 kn + PDV

Za uplate do 25.10.2021. do 16 sati

Predavači

Davor Slivka, mag.ing.agr.iur.

(Životopis)

Kome je usavršavanje namijenjeno?

 • Kome je edukacija namijenjena?
 • Naručiteljima radova, roba i usluga
 • Ponuditeljima radova, roba i usluga
 • Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javne nabave.
 • Svima kojima trebaju sati (bodovi) za produžavanje certifikata.
 • Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javne nabave.
 • Svima koji postaju obveznici e-nabave.
Do kada vrijedi Vaš certifikat možete provjeriti ovdje.

Upute za plaćanje

eMarker d.o.o.                                           
10000 Zagreb, Remetinečki gaj 23B                    
OIB: 82376202251
IBAN:HR3023600001102746367 ZABA
Tel: +385 99 433 9521
E-mail: info@edukacije.eu

Za izvršene uplate dobit ćete račun i potvrdu o odslušanom savjetovanju. Samo na zahtjev šaljemo predračun. Za račun su potrebni podaci uplatitelja uključujući OIB.

Pogledajte uvjete prijave i odjave