Usavršavanje iz javne nabave

Plan nabave za 2019. godinu; Jednostavna nabava i opći akt -  praktični primjer

Plan nabave za 2019. godinu; Jednostavna nabava i opći akt -  praktični primjer Priznato 8 sati/bodova Plan nabave za 2019. godinu; Jednostavna nabava i opći akt -  praktični primjer
14.12.2018 od 09:00h

Hotel "I" Zagreb

Ive Robića 2

Prikaži na karti
Evidencijski broj programa usavršavanja: 2018-0356

Planiranje je pola posla! Last minute ponuda. Prijavite se odmah

Naručitelji moraju javnu nabavu organizirati i implementirati na način koji će osigurati ostvarivanje ciljeva poslovanja uz zakonito ponašanje u svim fazama procesa javne nabave. U protivnom naručitelji mogu biti izloženi sukobu interesa, prekršajnoj i kaznenoj odgovornosti. Preduvjet za uspjeh u javnoj nabavi je, između ostalog, kvalitetno planiranje. 

ZJN 2016 i podzakonski propisi donose novine glede provedbe jednostavne nabave, odnosno pravila, uvjete i postupke jednostavne nabave utvrđuje naručitelj općim aktom, uzimajući u obzir načela javne nabave te mogućnost primjene elektroničkih sredstava komunikacije. Naručitelj je obvezan opći akt te sve njegove kasnije promjene objaviti na internetskim stranicama.

Kako pripremiti obvezni Plan nabave za 2019. godinu sukladno Zakonu i stvarnim potrebama naručitelja? Planiranje vam mogu olakšati vrhunski stručnjaci koji su predavači na ovom usavršavanju. Olakšajte si planiranje uz vrhunske stručnjake koji su naši predavači. Prijavite se odmah ovdje.


Početak seminara je u 09:00 sati, a teme seminara i raspored rada pogledajte ovdje.


Za više polaznika iz iste tvrtke odobravamo dodatni popust od 100 kn (s PDV-om) po svakom idućem polazniku.

Redovna uplata do 13.12.2018. do 20 sati: 1.390,00 kn + PDV

SPECIJALNA PONUDA

1.090,00 kn + PDV

Za uplate do 13.12.2018. do 16 sati

Predavači

Saša Čaldarević, dipl.iur.

Diplomirani je pravnik zaposlen u Državnom uredu za središnju javnu nabavu, na poslovima vezanim uz provođenje postupaka javne nabave, sklapanje ugovora i okvirnih sporazuma, u žalbenim postupcima te u poslovima zastupanja Državnog ureda pred pravosudnim tijelima. 

Ančica Jonjić, dipl.iur.

Savjetnica u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu.

Potvrđujemo održavanje

Kome je usavršavanje namijenjeno?

  • Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javne nabave.
  • Svima kojima trebaju sati (bodovi) za produžavanje certifikata.
  • Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javne nabave
  • Svima kojima pomažu nove spoznaje u području planiranja JN

Upute za plaćanje

Uplate možete izvršiti na organizatore:
Marker, obrt za informatiku i dizajn,
vl. Vinko Markanović,
34000 Požega, Sv. Duha 13,
OIB: 94496076510
Žiro-račun/IBAN:
HR8323 6000 0110 1951 759 (ZABA)

Za izvršene uplate dobit ćete račun i potvrdu o odslušanom savjetovanju. Samo na zahtjev šaljemo predračun. Za račun su potrebni podaci uplatitelja uključujući OIB.


eMarker d.o.o.                                           
10000 Zagreb, Ive Robića 2                     
OIB: 82376202251
IBAN:HR3023600001102746367 ZABA
Tel/fax:  +385 1 20 20 294, +385 99 433 9521
E-mail: info@edukacije.eu

Pogledajte uvjete prijave i odjave