Usavršavanje iz javne nabave

Nove posebne uzance o građenju i primjena uzanci na projektima sufinanciranima iz EU

Nove posebne uzance o građenju i primjena uzanci na projektima sufinanciranima iz EU Priznato 8 bodova/sati
09. veljače 2022. od 9 sati

ONLINE

Microsoft Teams

Online prijava
 
Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska udruga poslodavaca utvrdile su:
 

Posebne uzance o građenju.


Dokument je potpisan u skladu s poslovnim običajima i praksom u obveznim odnosima iz područja građenja i u suradnji sa strukovnim udruženjima iz područja graditeljstva.
Posebne uzance donose brojne novosti. Tako su uvedene definicije nepredviđenih radova, podizvođača, vrsta jamstava, građevinske knjige, uređen je slučaj proturječja između projekta i troškovnika, propisana obveza naručitelja na izradu izvedbenog projekta, predviđena obveza plaćanja izvan troškovničkih radova, izvedenih po nalogu naručitelja bez pisanog dodatka ugovora.

Također su podrobnije definirane vrste ugovaranja cijena radova i promjene tih cijena, prag rizika klauzule "fiksna cijena" spušten je na 3 %, definirano je značenje klauzule "ključ u ruke", predviđene su okolnosti koje mogu biti razlogom za produženje roka građenja, precizirani su uvjeti uvođenja u posao izvođača, regulirani su odnosi izvođača i podizvođača, propisan je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za ugovornu kaznu, preciznije je uređeno ispostavljanje situacija, podrobnije je uređen jamstveni rok i naplata bankovnih garancija za obveze iz jamstvenog roka, uređeno je pitanje jamstva za opremu koja se ugrađuje u građevinu, precizirana su pitanja završetka radova i primopredaje radova, uređeno je izdavanje okončane situacije i okončanog obračuna, uređeno pitanje raskida ugovora i nadležnosti arbitraže za rješavanje sporova.
 
Kako će Posebne uzance utjecati na provedbu projekata sufinanciranih iz EU  koji su predmet kontrole PT-ova 2, te je li sve usklađeno s dosadašnjim tumačenjem ZJN 2016, analizirat će predavačica s 11 godina iskustva u SAFU i 20 godina iskustva na projektima financiranima iz vanjske pomoći.
Početak usavršavanja je u 09:00 sati, a teme seminara i raspored rada pogledajte ovdje.

Vrijeme nije samo novac. Ono je sam Vaš život.

Cijenimo vaše vrijeme i novac angažirajući vrhunske predavače s praktičnim  15 godišnjim iskustvom na području provedbe projekata i 11 godišnjim iskustvom iz Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU).
Ona će prikazati najnovija tumačenja smjernica EK  kroz praktične primjere financijskih korekcija i načine izbjegavanja istih.

Usavršite svoje kompetencije učeći od najboljih predavača koje se temelje na praktičnim primjerima i najboljoj praksi u RH, kako biste i sami postali najbolji.

Redovna uplata do 08.02.2022. do 20 sati: 1.390,00 kn

SPECIJALNA PONUDA

1.090,00 kn + PDV

Za uplate do 07.02.2022. do 16 sati

Predavači

Vlatka Kos

Vlatka Kos, prof., viši stručni konzultant za javnu nabavu  (www.projektniciklus.hr) Stručnjakinja koja vodi edukaciju posjeduje gotovo 20 godina iskustva na području pripreme i provedbe projekata i postupaka nabave (financiranih iz EU sredstava, Svjetske banke i USAID) i 11 godina iskustva iz Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) te konzultantsko iskustvo kao ponuditelj u privatnom sektoru (WYG Savjetovanje d.o.o. i Institut IGH d.d.). (Životopis)

Kome je usavršavanje namijenjeno?

  • Sadašnjim i budućim korisnicima bespovratnih sredstava, odnosno  svima uključenima u bilo koji aspekt planiranja, razvoja i provedbe EU projekata.
  • Naručiteljima radova, roba i usluga
  • Ponuditeljima radova, roba i usluga
  • Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javne nabave.
  • Svima kojima trebaju sati (bodovi) za produžavanje certifikata.
  • Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javne nabave.
  • Svima koji postaju obveznici e-nabave.

Upute za plaćanje

eMarker d.o.o.                                           
10000 Zagreb, Remetinečki gaj 23B                    
OIB: 82376202251
IBAN:HR3023600001102746367 ZABA
Tel: +385 99 433 9521
E-mail: info@edukacije.eu

Za izvršene uplate dobit ćete račun i potvrdu o odslušanom savjetovanju. Samo na zahtjev šaljemo predračun. Za račun su potrebni podaci uplatitelja uključujući OIB.

Pogledajte uvjete prijave i odjave