Usavršavanje iz javne nabave

Ključne točke u izradi dokumentacije o nabavi i ugovora o javnoj nabavi na primjeru izrađene dokumentacije o nabavi i ugovora o javnoj nabavi radova

Ključne točke u izradi dokumentacije o nabavi i ugovora o javnoj nabavi na primjeru izrađene dokumentacije o nabavi i ugovora o javnoj nabavi radova Priznato 8 sati/bodova Ključne točke u izradi dokumentacije o nabavi i ugovora o javnoj nabavi na primjeru izrađene dokumentacije o nabavi i ugovora o javnoj nabavi radova
Srijeda, 12.05.2021. od 9 sati
   
Evidencijski broj programa usavršavanja: 2021-0141
 
"Bolnije od učenja na iskustvu je ne učenje iz iskustva"    Archibald MacLeich
 
Dokumentacija o nabavi i ugovor o javnoj nabavi na primjeru iz prakse
 
Od 2018.-2020. izmijenjeno je i doneseno niz zakona i podzakonskih propisa koji uređuju područje gradnje. Također je sve više prakse kroz postupke DKOM-a I VUS-a. Zbog toga se značajno mijenja pristup pripreme i provedbe postupaka javne nabave te izrade dokumentacije o nabavi, a pogotovo u dijelovima koji se odnose na tehničku i stručnu sposobnost, posebne uvjete za izvršenje ugovora, uvjete koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima i ostalih elemenata neophodnih za pravilno i zakonito postupanje.
 
Kako bismo izbjegli moguće zamke u realizaciji postupka javne nabave radova važno je dobro napraviti dokumentaciju o nabavi i prijedlog ugovora o javnoj nabavi te jasno i nedvojbeno odrediti što nam je potrebno i koje kvalifikacije i kompetencije očekujemo od budućih ponuditelja.

Obzirom da su radovi čest predmet javne nabave, samim tim ima i velik broj izjavljenih žalbi. Također, u postupcima javnih nabava radova koji se financiraju sredstvima ESI fondova, značajne su i financijske korekcije zbog nedovoljno dobre pripreme i provedbe postupka javne nabave.
Pogreške su moguće u svim segmentima postupka javne nabave, a ovaj puta obradit ćemo jedan od najznačajnijih dijelova postupka javne nabave :
 • Priprema i izrada dokumentacije o nabavi
 • Ključne točke u pripremi DON-i
 • Određivanje predmeta nabave i kriterija za odabir gospodarskog subjekta 
 • Poseban osvrt na ESPD
 • Izrada ugovora o javnoj nabavi i njegovi bitni elementi
 
Jezgrovite i jasne prezentacije iskusnih predavača potkrijepljene velikim brojem primjera iz prakse uz snažnu interakciju s polaznicima pomoći će vam u pripremi postupka javne nabave, odnosno izradi DON-a s prijedlogom ugovora o javnoj nabavi. Nadalje, zasigurno će vam biti mnogo toga jasnije u odnosima između posebnih propisa iz područja gradnje i ZJN 2016. Također, dobit ćete praktični primjer DON-i i prijedloga ugovora o javnoj nabavi koje lako prilagodite Vašem predmetu nabave ili ćemo vratiti kotizaciju ako to ne postignemo.
 
Vrijeme nije samo novac. Ono je sam Vaš život.
Cijenimo Vaše vrijeme i novac angažirajući vrhunskog predavača iz ovog područja koji donose najnovija tumačenja ZJN 2016 s praktičnim primjerima. 
Usavršite svoje kompetencije učeći od najboljih predavača, na njihovim praktičnim primjerima i najboljoj praksi, kako biste i sami postali najbolji.
 

Redovna uplata do 11.05.2021. do 20 sati: 1.390,00 kn

SPECIJALNA PONUDA

1.090,00 kn + PDV

Za uplate do 10.05.2021. do 16 sati

Predavači

Davor Slivka, mag.ing.agr.iur.

(Životopis)

Kome je usavršavanje namijenjeno?

 • Naručiteljima radova, roba i usluga
 • Ponuditeljima radova, roba i usluga
 • Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javnih nabava.
 • Svima kojima trebaju sati (bodovi) za proizvodnju certifikata.
 • Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javnih nabava.
 • Svima koji postaju obveznici e-nabave.

Do kada vrijedi Vaš certifikat možete provjeriti ovdje .

Upute za plaćanje

eMarker d.o.o.                                           
10000 Zagreb, Ive Robića 2                     
OIB: 82376202251
IBAN:HR3023600001102746367 ZABA
Tel: +385 99 433 9521
E-mail: info@edukacije.eu

Za izvršene uplate dobit ćete račun i potvrdu o odslušanom savjetovanju. Samo na zahtjev šaljemo predračun. Za račun su potrebni podaci uplatitelja uključujući OIB.

Pogledajte uvjete prijave i odjave