USAVRŠAVANJE IZ JAVNE NABAVE

Javna nabava u 2020 kroz rješenja DKOM-a i pogled prema 2021

Javna nabava u 2020 kroz rješenja DKOM-a i pogled prema 2021 Priznato 8 bodova/sati Javna nabava u 2020 kroz rješenja DKOM-a i pogled prema 2021
11.01.2021. od 09 sati

WEBINAR

Online prijava
Evidencijski broj programa usavršavanja: 2020-0443
 
"Bolnije od učenja na iskustvu nije učenje iz iskustva"    Archibald MacLeich

U 2020. godini DKOM je donio niz rješenja koja se značajno razlikuju od dosadašnje prakse.
Jednim dijelom je to proizašlo iz nastojanja da se smanji broj nepotrebnih radnji, a s druge strane tu su odluke Upravnog suda koji je svojim presudama utjecao na praksu DKOM-a koja je uzimala u obzir stavove suda.

POGLED PREMA 2021.

Nove prakse i pretpostavke svakako će utjecati na ponašanje DKOM-a ali i samih sudionika postupaka javna nabave u narednoj godini. Na usavršavanju će biti prezentirani novi stavovi na teme:

  EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA - ŠTO DALJE
 • Gdje griješimo u primjeni ENP-a kao kriterij za odabir ponude
 • Primjeri dobre prakse
 • Primjeri loše prakse
 • Prijedlozi za unaprjeđenje primjene ENP-a
 • Praksa DKOM-a i VUS-a
Kako izbjeći situacije sa slike?

 
Jezgrovite i jasne prezentacije iskusnih predavača potkrijepljene velikim brojem primjera iz prakse pomoći će Vam biti sve jasno gotovo kao da ste sami napisali ZJN, samo što ćete ovdje dobiti i praktične primjere koji lako prilagodite Vašem predmetu nabave.

Vrijeme nije samo novac. Ono je sam Vaš život.
Cijenimo vaše vrijeme i novac angažirajući vrhunske predavače s ovog područja koji donose najnovija tumačenja ZJN i širi pogled na ove teme.
Usavršite svoje kompetencije učeći od najboljih predavača koje se temelje na praktičnim primjerima i najboljoj praksi, kako biste i sami postali najbolji.

Redovna uplata do 10.01.2021. do 20 sati: 1.390,00 kn + PDV

SPECIJALNA PONUDA

1.090,00 kn + PDV

Za uplate do 08.01.2021. do 16 sati

Predavači

Anđelko Rukelj, dipl.iur.

zamjenik predsjednika Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Daria Duždević, dipl.iur.

članica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.  

Kome je usavršavanje namijenjeno?

 • Naručiteljima radova, roba i usluga
 • Ponuditeljima radova, roba i usluga
 • Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javnih nabava.
 • Svima kojima trebaju sati (bodovi) za proizvodnju certifikata.
 • Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javnih nabava.
 • Svima koji postaju obveznici e-nabave.

Da li vrijedi Vaš certifikat možete provjeriti ovdje.

Upute za plaćanje

eMarker d.o.o.                                           
10000 Zagreb, Ive Robića 2                     
OIB: 82376202251
IBAN:HR3023600001102746367 ZABA
Tel: +385 99 433 9521
E-mail: info@edukacije.eu

Za izvršene uplate dobit ćete račun i potvrdu o odslušanom savjetovanju. Samo na zahtjev šaljemo predračun. Za račun su potrebni podaci uplatitelja uključujući OIB.

Pogledajte uvjete prijave i odjave