Usavršavanje iz javne nabave

Izvršenje, izmjene i raskid ugovora o javnoj nabavi; Pravna zaštita-praksa DKOM-a i Jamstva, njihova pojašnjenja i upotpunjavanje, (ne)primjena odredbi članka 293. s primjerima prakse DKOM-a te naplata (oba dana)

Izvršenje, izmjene i raskid ugovora o javnoj nabavi; Pravna zaštita-praksa DKOM-a i jamstva, njihova pojašnjenja i upotpunjavanje, (ne)primjena odredbi članka 293. s primjerima prakse DKOM-a te naplata (oba dana) Priznato 8 + 4 sati/bodova Izvršenje, izmjene i raskid ugovora o javnoj nabavi; Pravna zaštita-praksa DKOM-a i jamstva, njihova pojašnjenja i upotpunjavanje, (ne)primjena odredbi članka 293. s primjerima prakse DKOM-a te naplata (oba dana)
09. i 10.05.2019. od 09:00h

Remisens hotel Excelsior, Lovran

Ul. maršala Tita 15, Lovran

Prikaži na karti

Last minute ponuda danas do 16 sati!

 
Evidencijski broj programa usavršavanja: 1. dan (09.05.2019.): 2019-0144 (8 bodova)
                                                                      2. dan (10.05.2019.): 2019-0145 (4 boda)
"Profesionalni savjet potražite od profesionalaca, a ne od prijatelja". J.Brown
 
Ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum mora biti sklopljen i mora biti izvršen u skladu s uvjetima određenima u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom, a naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16). Zakon o javnoj nabavi također je uredio izmjene ugovora o javnoj nabavi tijekom izvršenja koje se smatraju značajnim (bitnim), odnosno slučajeve kada se mora provesti novi postupak javne nabave i raskinuti postojeći ugovor.

Na naručitelju je da samostalno utvrdi okolnosti koje bi dovele do novog postupka javne nabave i raskida ugovora. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta napisalo je niz mišljenja o navedenim temama koje nam mogu poslužiti kao dobar alat prilikom utvrđivanja tih okolnosti te smo kroz prezentaciju izdvojili nekoliko najznačajnijih mišljenja. Ono što je svakako značajno je i praksa Europskog suda, koja je postavila kriterije za izmjenu ugovora tijekom njegova trajanja kao i činjenicu da se pravila javne nabave primjenjuju i nakon što je ugovor sklopljen. Jedna od najvažniji radnji je svakako praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi bez kojeg je gotovo nemoguće utvrditi postojanje okolnosti temeljem kojih naručitelj može sa sigurnošću utvrditi radi li se o značajnim izmjenama ili o izmjenama koje nisu značajne u smislu Zakona o javnoj nabavi.

Za raskid ugovora o javnoj nabavi moramo dobro poznavati i Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18). Tijekom predavanja dobit ćete odgovore na sljedeća pitanja:
 • Što su to „bitne“, a što su to izmjene ugovor o javnoj nabavi koje nisu „bitne“?
 • Kako postupiti kada nismo sigurni u određivanju koraka koji nam slijede nakon utvrđivanja određenih različitosti u odnosu „ugovorenog“ i „izvršenog“?
 • Kako pratiti izvršenje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma?
 • Pretpostavke za raskid ugovora i primjena odredbi Zakona o obveznim odnosima!
 • Kako pravilno pristupiti raskidu ugovora?
Uz temu vam, kao i uvijek, dajemo nekoliko praktičnih priloga kako slijedi:
 • Odluka o odabiru
 • Izvješće o izvršenju
 • Dodatak Ugovoru
 • Zaključak o raskidu ugovora
Nadležnost Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave propisana je člankom 436. Zakona o javnoj nabavi. Isto tijelo je, između ostaloga, nadležno za: strateško osmišljavanje, razvoj i unapređenje politike javne nabave u RH, izradu nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja javne nabave i praćenje i koordinaciju sustava javne nabave te stručnu pomoć u vezi s primjenom ZJN 2016 i njegovih podzakonskih propisa kroz davanje mišljenja, izradu smjernica, priručnika te drugih publikacija i obrazaca, itd.
 
U okviru nadležnosti pod toč. 4., koja se odnosi na pružanje „stručne pomoći u vezi s primjenom ZJN 2016 i njegovih podzakonskih propisa kroz davanje mišljenja“, Ministarstvo pruža stručnu pomoć svim dionicima
u sustavu javne nabave. U tom smislu, na temelju zahtjeva podnositelja upita (naručitelja, gospodarskih subjekata, i sl.) Ministarstvo izdaje i stručna mišljenja, koja međutim, nisu obvezujuća za obveznike primjene ZJN 2016, već su upućujuće naravi, kao stručna pomoć naručiteljima i gospodarskim subjektima u primjeni ZJN 2016 i njegovih provedbenih propisa. Na radionici će biti prezentirana neka od donesenih mišljenja o primjeni novoga Zakona o javnoj nabavi, kojima se rješavaju dileme sudionika sustava javne nabave, u vezi s primjenom istoga Zakona“.
 
Vrijeme je novac. Cijeneći vaše vrijeme i zauzetost informirat ćemo Vas iz prve ruke.
U želji da vam ponudimo najvišu vrijednost za cijenu koju plaćate, za predavače smo angažirali vrhunske stručnjake za navedene teme.

Informacijama s izvora zadivite svoje kolege i pretpostavljene najnovijim spoznajama.
Na našem savjetovanju saznati ćete zakonske odredbe kao da ste sami pisali zakon, samo što ćete dobiti i praktične aspekte primjene.
Kroz Vaša pitanja i odgovore na licu mjesta, raspršit ćemo sve nedoumice koje se odnose na Vaše slučajeve. Tko će se pobrinuti za vaše usavršavanje ako ne Vi sami. Prijavite se odmah.
 

Početak seminara je u 09:00 sati, a teme i raspored rada možete vidjeti ovdje: prvi dan | drugi dan

Za više polaznika iz iste tvrtke odobravamo dodatni popust od 100 kn za svakog narednog polaznika.

Ponuda i prijavnica za smještaj u Remisens hotelu Excelsior dostupne su ovdje.

Redovna uplata do 08.05.2019. do 20 sati: 3.580,00 kn + PDV

SPECIJALNA PONUDA

2.480,00 kn + PDV

Za uplate do 08.05.2019. do 16 sati

Predavači

Ante Loboja dipl.iur

Uprava za sustav javne nabave

Anđelko Rukelj, dipl.iur.

zamjenik predsjednika Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Davor Slivka, mag.ing.agr.iur.

(Životopis)

Potvrđujemo održavanje

Kome je usavršavanje namijenjeno?

 • Naručiteljima javne nabave
 • Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javne nabave.
 • Svima kojima trebaju sati (bodovi) za produžavanje certifikata.
 • Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javne nabave.
 • Svima koji troše sredstva fondova EU
 • Projektantima, građevinskim tvrtkama i ponuditeljima u javnoj nabavi

Upute za plaćanje

Uplate možete izvršiti na organizatore:
Marker, obrt za informatiku i dizajn,
vl. Vinko Markanović,
34000 Požega, Sv. Duha 13,
OIB: 94496076510
Žiro-račun/IBAN:
HR8323 6000 0110 1951 759 (ZABA)

Za izvršene uplate dobit ćete račun i potvrdu o odslušanom savjetovanju. Samo na zahtjev šaljemo predračun. Za račun su potrebni podaci uplatitelja uključujući OIB.


eMarker d.o.o.                                           
10000 Zagreb, Ive Robića 2                     
OIB: 82376202251
IBAN:HR3023600001102746367 ZABA
Tel/fax:  +385 1 20 20 294, +385 99 433 9521
E-mail: info@edukacije.eu

Pogledajte uvjete prijave i odjave