Usavršavanje iz javne nabave

Izvršenje, izmjene i raskid ugovora o javnoj nabavi, jamstva, njihova pojašnjenja i upotpunjavanje, (ne)primjena odredbi članka 293. s primjerima prakse DKOM-a i VUS-a te naplata - Rijeka

Izvršenje, izmjene i raskid ugovora o javnoj nabavi, jamstva, njihova pojašnjenja i upotpunjavanje, (ne)primjena odredbi članka 293. s primjerima prakse DKOM-a i VUS-a te naplata - Rijeka Priznato 8 sati/bodova Izvršenje, izmjene i raskid ugovora o javnoj nabavi, jamstva, njihova pojašnjenja i upotpunjavanje, (ne)primjena odredbi članka 293. s primjerima prakse DKOM-a i VUS-a te naplata - Rijeka
10.12.2019.

Hotel "Jadran", Rijeka

Šetalište XIII. divizije 46

Prikaži na karti

Last minute ponuda danas do 16 sati

Evidencijski broj programa usavršavanja: 2019-0331
 
Ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum mora biti sklopljen i izvršen u skladu s uvjetima
određenim u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom. Navedeno predstavlja veliki izazov kako za naručitelja tako i za odabranog ponuditelja budući da nije moguće predvidjeti tržišna kretanja, razvoj tehnologije i ostale okolnosti koje mogu značajno utjecati na izvršenje Ugovora.

Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16). Zakon je također uredio izmjene ugovora o javnoj nabavi tijekom izvršenja koje se smatraju značajnim (bitnim), odnosno slučajeve kada se mora provesti novi postupak javne nabave i raskinuti postojeći ugovor.
Na naručitelju je da utvrdi okolnosti koje bi dovele do novog postupka javne nabave i raskida ugovora. Jedna od najvažniji radnji je svakako praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi bez kojeg je gotovo nemoguće utvrditi postojanje okolnosti temeljem kojih naručitelj može sa sigurnošću utvrditi radi li se o značajnim izmjenama ili o izmjenama koje nisu značajne u smislu Zakona o javnoj nabavi.

Ono što je svakako značajno je i praksa Europskog suda, koja je postavila kriterije za izmjenu
ugovora tijekom njegova trajanja kao i činjenicu da se pravila javne nabave primjenjuju i nakon što je ugovor sklopljen. Od velike je važnosti za naručitelja imati i potrebna znanja o značenjima jamstava, kazni, garancija, njihovim određivanjima u dokumentaciji o nabavi te kontroli i analizi dostavljenih dokaznih sredstava. Važno je pravilno primijeniti odredbe članka 293. ZJN 2016 u odnosu na dostavljena „jamstva“ o čemu najviše saznanja stječemo iz rješenja DKOM-a. Također, potrebna je stručnost i kod provođenja eventualnih naplata, ukoliko do njih dođe.

Cilj predavanja je odgovoriti na pitanja:
 • Što su to „bitne izmjene ugovora o javnoj nabavi?
 • Kako postupiti kod određivanja koraka koji slijede nakon utvrđivanja određenih različitosti u odnosu „ugovorenog“ i „izvršenog“?
 • Kako pratiti izvršenje ugovora o javnoj nabavi?
 • Pretpostavke za raskid ugovora i primjena odredbi Zakona o obveznim odnosima!
 • Kako pravilno pristupiti raskidu ugovora?
 • Kako odrediti potrebna jamstva, odnosno njihovu vrstu i sredstvo?
 • Što su to jamstva, kazne i bankarske garancije?
 • Jamstva i predmet nabave; Najčešće pogreške naručitelja kod određivanja jamstava
 • Primjena, odnosno neprimjena odredbi članka 293. ZJN 2016
 • Kako sačiniti i pravilno popuniti te predati zahtjeve za izravnu naplatu zadužnice, bjanko zadužnice te bankarske garancije?
Uz temu polaznici usavršavanja dobit će nekoliko praktičnih priloga kako slijedi:
 • Odluka o odabiru
 • Izvješće o izvršenju
 • Zaključak o raskidu ugovora
 • Evidencija vrijednosnih papira
 • Primjer pisma namjere
 • Primjer izjave o osiguranju
 • Zahtjev za izravnu naplatu zadužnice
 • Zahtjev za isplatu garancije

Početak seminara je u 09:00 sati, a teme seminara i raspored rada pogledajte ovdje.

Za više polaznika iz iste tvrtke odobravamo dodatni popust od 100 kn za svakog narednog polaznika.

Prijavom se uključujete u misiju spašavanja pčela i nagradit ćemo Vas staklenkom meda. 

Redovna uplata do 09.12.2019. do 20 sati: 1.390,00 kn + PDV

SPECIJALNA PONUDA

1.190,00 kn + PDV

Za uplate do 09.12.2019. do 16 sati

Predavači

Davor Slivka, mag.ing.agr.iur.

(Životopis)

Potvrđujemo održavanje

Kome je usavršavanje namijenjeno?

 • Naručiteljima radova, roba i usluga
 • Ponuditeljima radova, roba i usluga
 • Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javne nabave.
 • Svima kojima trebaju sati (bodovi) za produžavanje certifikata.
 • Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javne nabave.
 • Svima koji postaju obveznici e-nabave.

Do kada vrijedi Vaš certifikat možete provjeriti ovdje.

Upute za plaćanje

eMarker d.o.o.                                           
10000 Zagreb, Ive Robića 2                     
OIB: 82376202251
IBAN:HR3023600001102746367 ZABA
Tel/fax:  +385 1 20 20 294, +385 99 433 9521
E-mail: info@edukacije.eu

Za izvršene uplate dobit ćete račun i potvrdu o odslušanom savjetovanju. Samo na zahtjev šaljemo predračun. Za račun su potrebni podaci uplatitelja uključujući OIB.

Pogledajte uvjete prijave i odjave