Usavršavanje iz javne nabave

Izazovi i zamke javne nabave kroz praksu DKOM-a

Izazovi i zamke javne nabave kroz praksu DKOM-a Priznato 8 sati/bodova Izazovi i zamke javne nabave kroz praksu DKOM-a
Četvrtak 27.05.2021. od 9 sati

HOTEL NOVI ZAGREB

Ive Robića 2, Zagreb

Prikaži na karti
Online prijava

Evidencijski broj programa usavršavanja: 2021-0164

Usavršavanje se održava uživo uz primjenu svih mjera zaštite!

"Zakon jačega je najveće bezakonje"   Marie Ebner-Eschenbach

 
Da biste uspjeli u postupku pravne zaštite nije dovoljno da je istina ono što tvrdite, nego morate poznavati pravila dokazivanja i postupovne pretpostavke. Na ovom usavršavanju saznajte zašto je važno aktivno sudjelovati u žalbenom postupku, dobro formulirati žalbene navode i dobro obrazložiti odgovor na žalbu, odnosno što treba dokazivati ​​žalitelj, a što naručitelj i kojim dokazima.
 
Zbog toga je za uspješno sklapanje ugovora o javnoj nabavi potrebno, ne samo dobro poznavati pravila postupka javne nabave, već i pravila postupka pravne zaštite u javnoj nabavi.
Također, saznajte koje su najčešće greške koje se pojavljuju, kako ih izbjeći, te na koje greške DKOM pazi po službenoj dužnosti.
Uz navedeno, saznajte koje su druge greške u postupku pregleda i ocjene ponude, kako postupati s izuzetno niskom ponudom te kako primijeniti ENP u rubnim slučajevima.
 
Evo što ćemo vam dati:
 • Izazovi i zamke u žalbenom postupku
 • Zamke kod postupovnih pretpostavki
 • Aktivno sudjelovanje stranaka u žalbenom postupku
 • Greške na koje DKOM pazi po službenoj dužnosti
 • Izazovi i zamke u pregledu i ocjeni ponuda
 • Izazovi i zamke kod izuzetno niskih ponuda
 • ENP - PRAKSA VUS-a
Vrijeme nije samo novac. Ono je sam Vaš život.
Cijenimo vaše vrijeme i novac angažirajući vrhunske predavače s ovog područja koji donose najnovija tumačenja ZJN i prikazuju izazove i zamke javne nabave kroz praksu postupanja DKOM-a.
Usavršite svoje kompetencije učeći od najboljih predavača koje se temelje na praktičnim primjerima i najboljoj praksi u RH, kako biste i sami postali najbolji. 

Redovna uplata do 26.05.2021. do 20 sati: 1.390,00 kn

SPECIJALNA PONUDA

1.090,00 kn + PDV

Za uplate do 25.05.2021. do 16 sati

Predavači

Anđelko Rukelj, dipl.iur.

zamjenik predsjednika Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Daria Duždević, dipl.iur.

članica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.  

Kome je usavršavanje namijenjeno?

 • Naručiteljima radova, roba i usluga
 • Ponuditeljima radova, roba i usluga
 • Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javne nabave.
 • Svima kojima trebaju sati (bodovi) za produžavanje certifikata.
 • Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javne nabave.
 • Svima koji postaju obveznici e-nabave.

Upute za plaćanje

eMarker d.o.o.                                           
10000 Zagreb, Remetinečki gaj 23B                    
OIB: 82376202251
IBAN:HR3023600001102746367 ZABA
Tel: +385 99 433 9521
E-mail: info@edukacije.eu

Za izvršene uplate dobit ćete račun i potvrdu o odslušanom savjetovanju. Samo na zahtjev šaljemo predračun. Za račun su potrebni podaci uplatitelja uključujući OIB.

Pogledajte uvjete prijave i odjave