Usavršavanje iz javne nabave

Granice postupanja DKOMa

Granice postupanja DKOM-a Priznato 8 sati/bodova Granice postupanja DKOM-a
16.12.2020. od 09 sati

WEBINAR

Online prijava

Evidencijski broj programa usavršavanja: 2020-0402

 

Da biste uspjeli u postupku pravne zaštite nije dovoljno da je istina ono što tvrdite, nego morate poznavati pravila dokazivanja i granice postupanja žalbenog tijela. Na ovom usavršavanju saznajte zašto je važno dobro formulirati žalbeni navod i dobro obrazložiti odgovor na žalbu, odnosno što treba dokazivati žalitelj, a što naručitelj i kojim dokazima.
 

Zato je za uspješno sklapanje ugovora o javnoj nabavi potrebno, ne samo dobro poznavati pravila postupka javne nabave, već i pravila postupka pravne zaštite u javnoj nabavi.

Također, saznajte koje su najčešće greške u dokazivanju tehničke i stručne sposobnosti odnosno primjeni instituta oslanjanja na sposobnost drugih subjekata te instituta podugovaranja, pod kojim uvjetima se gospodarski subjekt može osloniti na sposobnost drugih subjekata te koja su ograničenja u oslanjanju.
Uz navedeno, saznajte koje su druge greške u postupku pregleda i ocjene ponuda, a koje su najčešći povod za izjavljivanje žalbe te time i produženja postupka sklapanja ugovora o javnoj nabavi.
 
Evo što ćemo vam dati:
 • KRITERIJI ZA KVALITATIVNI ODABIR GS 
 • Obvezne osnove za isključenje
 • Ostale osnove za isključenje
 • Najnoviji primjeri iz prakse Državne komisije
 • Institut oslanjanja i podugovaranja u praksi
 • Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
 • Ekonomska i financijska sposobnost
 • Tehnička i stručna sposobnost
 • Najnoviji primjeri iz prakse Državne komisije
 • ostalo
Na ovom usavršavanju upoznajte se s kritičnim točkama javnih nabava u pripremama postupka i pregledu i ocjeni ponuda. 
Saznajte, što su sukobljeni interesi, što je sukob interesa, kako izraditi troškovnik, na koji način organizirati prethodno sudjelovanje gospodarskih subjekata u pripremi dokumentacije o nabavi, što je izuzetno nisko ponuđeno kako izgleda ekonomska najpovoljnija ponuda kroz praksu DKOM-a. 
Također, saznajte na koji način vi, naručitelji i ponuditelji, možete utjecati na razvoj prava i promjenu prakse DKOM-a te kako odluke Visokog upravnog suda RH utječu na praksu DKOM-a. Javna nabava i COVID-19.
 

Vrijeme nije samo novac. Ono je sam Vaš život.
Cijenimo Vaše vrijeme i novac angažirajući vrhunske predavače iz ovog područja koji donose najnovija tumačenja ZJN i granice postupanja DKOM-a.
Usavršite svoje kompetencije učeći od najboljih predavača koje se temelji na praktičnim primjerima i najboljoj praksi u RH, kako biste i sami postali najbolji. 

--------------------

Početak Webinara je u 09:00 sati, a teme seminara i raspored rada pogledajte ovdje.

Za više polaznika iz iste tvrtke odobravamo dodatni popust od 100 kn za svakog idućeg polaznika. 

Redovna uplata do 15.12.2020. do 20 sati: 1.390,00 kn + PDV

SPECIJALNA PONUDA

1.090,00 kn + PDV

Za uplate do 14.12.2020. do 16 sati

Predavači

Anđelko Rukelj, dipl.iur.

zamjenik predsjednika Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.

Daria Duždević, dipl.iur.

članica Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.  

Kome je usavršavanje namijenjeno?

 • Naručiteljima javne nabave
 • Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javne nabave.
 • Svima kojima trebaju sati (bodovi) za produžavanje certifikata.
 • Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javne nabave.
 • Svima koji troše sredstva fondova EU
 • Projektantima, građevinskim tvrtkama i ponuditeljima u javnoj nabavi

Upute za plaćanje

eMarker d.o.o.                                           
10000 Zagreb, Ive Robića 2                     
OIB: 82376202251
IBAN:HR3023600001102746367 ZABA
Tel: +385 99 433 9521
E-mail: info@edukacije.eu

Za izvršene uplate dobit ćete račun i potvrdu o odslušanom savjetovanju. Samo na zahtjev šaljemo predračun. Za račun su potrebni podaci uplatitelja uključujući OIB.

Pogledajte uvjete prijave i odjave