Usavršavanje iz javne nabave

ESPD – provjera informacija i ažuriranje; žalba u javnoj nabavi na primjerima iz prakse uz prikaz presuda VUS-a i rješenja DKOM-a

ESPD  provjera informacija i ažuriranje, žalba u javnoj nabavi na primjerima iz prakse uz prikaz presuda VUS-a i DKOM-a Priznato 8 sati/bodova ESPD  provjera informacija i ažuriranje, žalba u javnoj nabavi na primjerima iz prakse uz prikaz presuda VUS-a i DKOM-a
05.03.2021. od 09 sati

ONLINE

Evidencijski broj programa usavršavanja: 2020-0486
Žalba u javnoj nabavi
 
Pravna zaštita u postupcima javne nabave važan je institut pomoću kojeg se ostvaruje kontrola zakonitosti postupka, radnji, propuštanja radnji i odluka donesenih u postupcima javne nabave. Na taj se način gospodarstvenim subjektima omogućava zaštita njihovih subjektivnih prava i interesa od diskrecije naručitelja.
Žalbeni postupak javne nabave je upravnopravne prirode u kojem se odlučuje o zakonitosti postupka javne nabave i ugovora o javnoj nabavi, pa se uz Zakon o javnoj nabavi supsidijarno primjenjuju i odredbe Zakona o općem upravnom postupku (članak 399. stavak 1 Zakona o javnoj nabavi).
Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao pravni interes, kao i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.
Na što sve gospodarski subjekti moraju moraju obratiti pozornost prilikom odluke o izjavljivanju žalbe?
Koje su najčešće pogreške prilikom pripreme i izjavljivanje žalbe?
Kako naručitelji postupaju u tom slučaju i u čemu najviše griješe?
Kako dokazivati žalbene navode (žalitelji)?
Kako dokazivati neosnovanost žalbenih navoda (naručitelji)? ...teme su ovog usavršavanja.
 
   ESPD - provjera informacija i ažuriranje
 
ESPD (European Single Procurement Document – Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi) je obrazac koji olakšava sudjelovanje u postupcima javne nabave. To je izjava o vlastitoj prikladnosti, financijskom stanju i sposobnosti poduzeća koja služi kao preliminarni dokaz u postupcima javne.
Samo odabrani ponuditelj (uključujući sve podugovaratelje i članove zajednice ponuditelja ako je primjenjivo) mora dostaviti potvrde koje javni naručitelji traže kao dokaz.
Međutim, naručitelj u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave može provjeriti podatke navedene u eESPD-u kod nadležnog tijela za vođenje službene evidencije (PU; kaz.ev.), uvidom u popratne dokumente ili dokaze koje već posjeduje, izravnim pristupom nacionalnoj bazi podataka (sudski/obrtni registar), a ako se ne može obaviti provjera, naručitelj može od gospodarskih subjekata zahtijevati da dostave sve ili samo dio dokumenata.
Kada naručitelj primjenjuje odredbe članka 262. ZJN 2016, a kada odredbe članka 263. ZJN 2016, i na koji način?
Je li to diskrecijsko pravo ili obveza?
Jesu li to isti ili različiti instituti?
Koje novine nam donosi Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave („Narodne novine” broj: 75/2020.).
 
Unatoč tome što je već prošlo pet godina od dana stupanja na snagu ZJN 2016, iz dana u dan, susrećemo se s novim nedoumicama oko eESPD obrasca te ažuriranja popratnih dokumenata zbog čega je jako važno pratiti praksu svih dionika procesa javne nabave saznajte na usavršavanju.

Redovna uplata do 04.03.2021. do 20 sati: 1.390,00 kn

SPECIJALNA PONUDA

1.090,00 kn + PDV

Za uplate do 03.03.2021. do 16 sati

Predavači

Davor Slivka, mag.ing.agr.iur.

(Životopis)

Kome je usavršavanje namijenjeno?

  • Naručiteljima javne nabave
  • Svima koji su certificirani za provođenje postupaka javne nabave i sudjeluju u postupcima javne nabave.
  • Svima kojima trebaju sati (bodovi) za produžavanje certifikata.
  • Svima koji dolaze u dodir s propisima u području javne nabave.
  • Svima koji troše sredstva fondova EU
  • ponuditeljima u javnoj nabavi
  • odvjetnicima i odvjetničkim društvima

Do kada vrijedi Vaš certifikat možete provjeriti ovdje.

Upute za plaćanje

eMarker d.o.o.                                           
10000 Zagreb, Ive Robića 2                     
OIB: 82376202251
IBAN:HR3023600001102746367 ZABA
Tel: +385 99 433 9521
E-mail: info@edukacije.eu

Za izvršene uplate dobit ćete račun i potvrdu o odslušanom savjetovanju. Samo na zahtjev šaljemo predračun. Za račun su potrebni podaci uplatitelja uključujući OIB.

Pogledajte uvjete prijave i odjave