Označavanje prehrambenih i neprehrambenih proizvoda

Oznake su svuda oko nas!
Označavanje proizvoda  je bitni tržišni alat, koji bi trebao biti  integralni dio komunikacije između proizvođača i potrošača .
Podaci i oznake na proizvodima, proizvođačima služe kao sredstvo informiranja o osnovnim karakteristikama proizvoda.
Ujedno, kada se koristi na propisani način, označavanje proizvoda  proizvođačima pruža mogućnost isticanja prednosti njihovog proizvoda u usporedbi s konkurencijom.
 
S druge strane, podaci i oznake koji se navode na proizvodu, pružaju potrošaču informacije glede bitnih obilježja i prirode proizvoda, o njegovom proizvođaču ili osobi koja je taj proizvod stavila na tržište, a što mu omogućuje donošenje odluke o izboru kupnji najboljeg i najsigurnijeg proizvoda. 

Označavanje proizvoda propisano je isključivo radi zaštite ekonomskih interesa potrošača te zaštite od opasnosti za život, zdravlje i imovinu. Opće pravilo označavanja proizvoda kaže da podaci i druge oznake koje se stavljaju na proizvod ili njegovu ambalažu moraju biti točne i ne smiju potrošača zavaravati i dovoditi u zabludu, posebice pripisivanjem proizvodima svojstava koje proizvod nema. Odgovornost za potpuno i točno označavanja proizvoda nije samo na proizvođačima ili osobama koje proizvod pod svojim imenom stavljaju na tržište, već i na svim drugim osobama koji sudjeluju u distribuciji proizvoda. 

Kad je riječ o informiranju potrošača o hrani, označavanje hrane je najvažniji, a ponekad i jedini trenutak u komunikaciji proizvođača hrane s potrošačem. I u slučaju označavanje hrane, opće je načelo propisa o informiranju potrošača o hrani, pružiti potrošačima osnovu kojom će im se omogućiti da budu informirani pri odabiru hrane koju konzumiraju, te da se spriječe svi postupci kojima se potrošača može dovesti u zabludu.
Od 13. prosinca 2014. godine sva hrana koja se stavlja na tržište Republike Hrvatske mora biti označena sukladno Uredbi (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o informiranju potrošača o hrani. Sukladno ovoj Uredbi informacije o hrani su informacije koje se odnose na hranu, a dostupne su krajnjem potrošaču putem etiketa, drugog popratnog materijala ili na neki drugi način, uključujući sredstva moderne tehnologije ili verbalne komunikacije. Uredba donosi više novina u odnosu na dotadašnje propisivanje označavanje hrane, kao što je jasnije definiranje subjekta u poslovanju s hranom glede potpunog i istinitog označavanja, bolje čitljivosti (propisana veličina slova, definirano vidno polje i glavno polje na ambalaži hrane), obvezatno označavanje hrane alergena u popisu sastojaka dodatno naglašenom uporabom vrsta pisma u odnosu na druge podatke, obvezno navođenje datuma zamrzavanja ili datuma prvog zamrzavanja te navođenja energetske vrijednosti i hranjivih sastojaka hrane (tzv. nutritivna deklaracija). O navedenim, ali i svim drugim novim zahtjevima pri informiranju potrošača o hrani, kao i odgovornosti proizvođača ili subjekta koji hranu stavlja na tržište ukoliko hranu ne označava na propisani način – saznat ćete od naših predavača.

Kad je riječ o označavanju neprehrambenih proizvoda, svi proizvodi koji se na području Republike Hrvatske nude potrošačima moraju na ambalaži, privjesnici, naljepnici ili na samom proizvodu biti označeni sukladno odredbama posebnih propisa kojima se uređuje označavanje pojedinih skupina odnosno vrsta proizvoda, a ukoliko takvog propisa za određen proizvod nema, tada sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Tako tehnički proizvodi (posebice niskonaponska oprema tj. električni i elektronički kućanski aparati i uređaji, plinski aparati, strojevi, tlačna oprema), osobna zaštitna oprema, građevinski proizvodi i igračke, moraju biti označeni sukladno europskim direktivama tzv. Novog pristupa, a namještaj, tekstilni proizvodi i obuća sukladno odredbama propisa usklađenih s europskom pravnom stečevinom u području sigurnosti i označavanja proizvoda. Na koji se način i kojim podacima označavaju tehnički, građevinski i drugi neprehrambeni proizvodi koji se stavljaju na hrvatsko tržište, saznat ćete od naših predavača.