O nama

VIZIJA

Biti vodeći u RH u području  jačanja kompetencija odraslih osoba.

MISIJA

Znanje je moć. S naših treninga polaznici odlaze moćniji za nove kompetencije preplavljeni osjećajem ugode.

Misiju namjeravamo ostvariti kroz podizanje svijesti o osobnom razvoju i nužnosti cjeloživotnog učenja kroz jačanje kompetencija odraslih osoba stalnim usavršavanjem kroz treninge, seminare, edukacije, savjetovanja koja organiziramo.

Naši predavači drže jezgrovite i jasne prezentacije, obogaćene praktičnim primjerima, sa snažnom interakcijom između polaznika i predavača.

Zaposlene osobe, treninzima i edukacijama, koje organiziramo, mogu ojačati, povećati i proširiti svoje kompetencije i time povećati učinkovitost, prilagodljivost i fleksibilnost potrebama poslodavaca i tržišta rada.Nezaposlene osobe mogu ojačati svoje kompetencije i time povećati šanse za zapošljavanje.

Ulažite u osobni razvoj ili ćete mahati svojim kolegama dok vas pretiču!

Organiziramo usavršavanja iz javne nabave te pružamo usluge osposobljavanja i jačanja kompetencija rukovodnog i prodajnog osoblja, pomoć pri odabiru kadrova pri novom zapošljavanju, kao i edukaciju poslodavaca i ovlaštenika poslodavca za zaštitu na radu i zaštitu okoliša.

Budući da nismo ograničeni samo na vlastite trenere, pokrivamo širok spektar tema s najkvalitetnijim predavačima.    Time su naši  treninzi i seminari aktualni, dinamični, zanimljivi i daju konkretnu dodatnu vrijednost.

Pored javne nabave i poslovnih savjetovanja na ovoj stranici, razvijamo i brend zaštita na radu i zaštita okoliša koje možete vidjeti ovdje.


eMarker d.o.o., nositelj je odobrenja izobrazbe u području javne nabave, po rješenju Ministarstva gospodarstva KLASA: UP/I-406-1/19-01/02, URBROJ: 526-06-02-02-02/1-19-02 od 01. siječnja 2019., te je evidentirano u Registru nositelja programa pod rednim brojem 75. Trenutno odobrenje važi od 08.01.2019. do 08.01.2022. 

Pogledajte službeno ovlaštenje za eMarker  


Raspored svih odobrenih programa izobrazbe u području javne nabave za koje ostvarujete bodove (sate) možete vidjeti ovdje.