Zelena javna nabava

16.02.2016

Zelena javna nabava dobrovoljni je instrument zaštite okoliša kojim se potiče zaštita okoliša i održiva potrošnja i proizvodnja.

Zelena javna nabava dobrovoljni je instrument zaštite okoliša kojim se potiče zaštita okoliša i održiva potrošnja i proizvodnja. Ona je postupak pri kojem tijela javne uprave nabavljaju robu, radove i usluge koji tijekom svojeg životnog vijeka imaju manji učinak na okoliš od roba, radova i usluga s istom osnovnom funkcijom koje bi inače naručili. 
Cilj nam je omogućiti polaznicima temeljito razumijevanje svih propisanih odredbi, zahtjeva i prikladnih postupaka u pravnoj regulativi zelene javne nabave, uključujući pravilnu primjenu mjera i mjerila zelene javne nabave. Nadalje, osposobiti polaznike za primjenu pravilnih postupaka kod različitih vrsta postupaka zelene nabava te planirati i provoditi ove postupke u skladu s pravilima i preporukama EU.