JN Nova UREDBA EU 2016/7

16.02.2016


Provedbena uredba EU Komisije 2016/7 od 05. siječnja  2016. godine obvezuje sve članice EU na obveznu primjenu ESPD (Europian Single Procurement Document) od 18. travnja ove godine.

ESPD je jedinstven dokument koji zamjenjuje potvrde, izvode i druge dokumente koje izdaju tijela javnih vlasti ili treće osobe koje su uključene u postupak. Ova obveza podrazumijeva da naručitelji u okviru Dokumentacije za nadmetanje prilože jedinstvenu izjavu koju će ponuditelji ispuniti i time zamijeniti sve dokumente koje naručitelj traži kako bi utvrdio postoje li razlozi za isključenje ponude.
Kako postupati po novim propisima EU a da ne ugrozimo postupke ili potrebna jamstva?
Pored gornjeg proći ćemo kroz prilog 1 i 2 ove uredbe.
Doneseni su i novi pragovi EU koji su na snazi od 01.01.2016. koje ćemo prezentirati.

Unaprijedite svoje kompetencije iz ovih područja kako bi mogli postupati sukladno novim propisima bez rizika u odabiru izvoditelja i provedbi natječaja. Samo kod nas.