Miljenko Martinis

Kratki poslovni životopis

Miljenko Martinis rođen je 1957. godine u Zagrebu gdje je završio XV. Matematičku gimnaziju. Studirao je na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na kojemu je diplomirao stekavši titulu diplomiranog inženjera matematike.

Od 2003. godine zaposlen je u Središnjem državnom uredu za e-Hrvatsku (SDUeH) gdje (zajedno sa suradnicom) za Vladu Republike Hrvatske sastavlja i piše Strategiju i Plan provedbe Programa  „One-Stop Shop“. Višekratno sudjeluje u središnjoj javnoj nabavi ICT opreme za središnja tijela državne uprave koju po nalogu Vlade u okviru Programa racionalizacije ulaganja u ICT infrastrukturu državne uprave provodi SDUeH.

2010. godine prelazi u novoosnovani Ured Vlade Republike Hrvatske za središnju javnu nabavu. Zadužen za tri nabavne kategorije, od 2010. godine priprema i provodi postupke javne nabave i to dva puta u nabavnoj kategoriji Komunikacijske usluge i oprema, podkategoriji Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži (tzv. usluge mobilne telefonije, 2011. i 2013.) i dva puta u nabavnoj kategoriji Licence za korištenje softvera, podkategoriji Licenci za korištenje Microsoftovog softvera i usluga (2013. i 2014.). 2014. godine sudjeluje u postupku javne nabave u podkategoriji Licenci za korištenje antivirusnog, antispam i sličnog softvera. Ostvario značajne mjerljive uštede, posebice u nabavi usluga mobilne telefonije.

Više godina bio ovlašteni ispitivač prilikom polaganja posebnoga dijela državnog stručnog ispita za državne službenike i namještenike. Godine 2008. / 2009. državnim službenicima i namještenicima predavao dio teme Informacijska sigurnost u Školi za javnu upravu pri Ministarstvu Uprave. Napisao i objavio više stručnih članaka o informacijskoj sigurnosti i javnoj nabavi. Držao više predavanja vezanih uz ICT, informacijsku sigurnost i javnu nabavu na savjetovanjima, kongresima, simpozijima i konferencijama.

Trenutno vodi postupak središnje javne nabave u podkategoriji Licence za korištenje Oracleovog softvera i usluga, sudjeluje u pripremi središnje javne nabave u podkategoriji Usluga nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži (tzv. usluge fiksne telefonije) te vodi nabavu Usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži za 33 središnja tijela državne uprave, uključivo Ured Predsjednice Republike Hrvatske, Hrvatski Sabor i Vladu Republike Hrvatske te još 625 drugih tijela javne vlasti (sudovi, centri za socijalnu skrb, sveučilišta, fakulteti, muzeji, parkovi prirode, instituti i t.d.).