Mario-Miro Židov-životopis

Životopis

 

 

Osobni podaci

 

Ime

Prezime

Mario-Miro

Židov

 

 

Državljanstvo

Hrvatsko

Datum rođenja

24. kolovoza 1980.

 

 

Radno iskustvo

 

Datumi

prosinac 2012 →  danas

Zanimanje ili radno mjesto

Direktor

Ime i adresa poslodavca

ADRIATIC PROJECT & REAL ESTATE j.d.o.o.   i     Prva ruka j.d.o.o.

Vrsta djelatnosti ili sektor

Građevinski sektor, Usluge projektiranja, savjetovanja i nadzora

Glavni poslovi i odgovornosti

-   Izrada projektne dokumentacije stambenih i poslovnih objekta

-   Sudska vještačenja i procjene vrijednosti nekretnina, etažiranja

-   Usluge koordinatora zaštite na radu I i II

-   Energetsko certificiranje zgrada

-   3D arhitektoski dizajn

-   Posredovanje u prometu nekretnina

 

Datumi

24/04/2012→  14/06/2013

Zanimanje ili radno mjesto

Projektant suradnik

Ime i adresa poslodavca

Mostprojekt d.o.o., Zagreb, www.mostprojekt.hr

Vrsta djelatnosti ili sektor

Građevinski sektor, Usluge projektiranja, savjetovanja i nadzora

Glavni poslovi i odgovornosti

-   Izrada kompletne projektne dokumentacije za potrebe realizacije projekta – Sanacije mostova i nadvožnjaka, izgradnja i sanacija Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV)

-   Sudjelovanje u izradi ponuda prema PRAG procedurama i FIDIC ugovorima  za domaće i EU sufinancirane projekte – uglavnom za projektiranje i izgradnju UPOV-a

-   Detaljni istražni radovi na objektima Hrvatskih autocesta d.o.o. na trasi A1

Projekti

-   Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Benkovca (7.000 ES) – glavni i izvedbeni projekt

-   Idejna rješenja za razne Uređaje za pročišćavanje otpadnih voda (>100.000 ES) –u fazi nuđenja

-   Koordinator zašite na radu I i II – nadvožnjak Josipovac u Osijeku za Hrvatske ceste d.o.o.;  most Sava-Odra za Grad Zagreb; Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda grada Benkovca

-   Dizajner – Idejno rješenje – Pješački most u Vukovaru za USAID, Department of Army

 

 

Datumi

17/10/2011 →  23/04/2012

Zanimanje ili radno mjesto

Tehnički direktor

Ime i adresa poslodavca

M.G. Plan d.o.o., Sesvete, www.mgplan.hr

Vrsta djelatnosti ili sektor

Građevinski sektor, Usluge projektiranja, savjetovanja i nadzora

Glavni poslovi i odgovornosti

-   Izrada kompletne projektne dokumentacije za potrebe realizacije investicijskog projekta

-   Stučni nadzor (suradnik) i nadzor zaštite na radu infrastrukturnih projekata (koordinator II ZNR)

-   Upravljanje i razvoj tehničkog odjela, osiguravanje administrativne učinkovitosti i odgovornost za tehničku dokumentaciju i njihovu koordinaciju.

-   Odgovornost za izračun cijene ponuda i natječaje, izrada troškovnika i analiza cijena

Projekti

-   Više projekata legalizacije bespravno sagrađenih građevina

-   Provođenje stručnog nadzora i zaštite na radu za projekte za Hrvatske ceste d.o.o.

 

 

 

 

Datumi

15/04/2007 → 16/10/2011

Zanimanje ili radno mjesto

1.        Voditelj ureda  za upravljanje projektima

2.        Glavni inženjer

Ime i adresa poslodavca

Carin d.o.o., Zagreb, www.carin.hr

Vrsta djelatnosti ili sektor

Građevinski sektor, Izvođenje radova

Glavni poslovi i odgovornosti

Na radnom mjestu Voditelj odjela za upravljanje projektima:

-   Član tima za izradu ponuda za javna nadmetanja u  skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, PRAG procedurama i FIDIC ugovorima  za domaće i EU sufinancirane projekte

-   Razvoj i centralizirano upravljanje Primavera P6 i MS project projektnim alatima

-   Upravljanje projektnom dokumentacijom, procedurama, predlošcima i ostalim zajedničkim projektnim dokumentima

-   Financijsko i operativno planiranje infrastrukturnih projekata

-   Konsolidiranje izvještaja, analiziranje i prezentiranje rezultata Upravi (realizacija, odstupanja, predviđanja, ocjena rizika, zatražene promjene obuhvata)

-   Izrada tjednih, mjesečnih, kvartalnih i godišnjih financijskih planova tehničkog sektora za Upravu

-   Analiza cijena i kontrola normativa za gradilište.

-   Izrada metodologije upravljanja projektima u skladu s PMI i IPMA metodologijom

-   Edukacija zaposlenika iz područja upravljanja projektima, MS Excela, Primavere P6, MS Projecta

 

Projekti

-   Član tima za javna nadmetanja projekata sufinanciranih iz EU (IBRD, IPA) (pilot projekt pročistač Velika Gorica, primjena MBBR PVA tehnologija za VG Vodoopskrba d.o.o., Izgradnja uređaja za pročišćavanje u Našicama za Hrvatske vode d.o.o., Kanalizacijski sustav grada Mali Lošinj, podsustav Poljana za Hrvatske vode d.o.o. i mnogi drugi javni natječaji)

-   Član užeg tima projekta uvođenja Sustava upravljanja kvalitetom i okolišem (ISO 9001, 14001), restrukturiranja poduzeća, te mnogo manjih administrativnih projektata.

-   Voditelj projekta (i kreator) izgradnje „Sustava za upravljanje projektima u poduzeću Carin d.o.o.“, te implementacija aplikacija Primavera P6 i MS Project u sustav kao glavnih alata za terminsko i financijsko-operativno planiranje. Implementacija Earned Value analize kao kriterija uspješnosti projekata.

 

Glavni poslovi i odgovornosti

Na radnom mjestu Glavni inženjer gradilišta:

-   Vođenje gradilišne dokumentacije (građ.dnevnik, građ.knjiga, dokaznice, izrada situacija, atesti, očevidnici otpada), izrada terminskih i financijsko-operativnih planova, te praćenje realizacije, izrada ekonomsko-tehničkih analiza projekata

Projekti

-   Voditelj projekta "Obnova mosta Brlog na državnoj cesti D50",

Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.

-   Voditelj projekta "Obnova mosta Mrzlo Polje 0+000 do 0+390",

Investitor: Županijska uprava za ceste Karlovac d.o.o.

-   Voditelj projekta "Sanacija mosta Vaganac na državnoj cesti D217",

Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.

-   Voditelj projekta "Sanacija nadvožnjaka Rapid na državnoj cesti D41",

Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.

-   Voditelj gradilišta "Sanacija nadvožnjaka Macelj na državnoj cesti D1",

Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.

 

Datumi

01/03/2006 - 14/04/2007

Zanimanje ili radno mjesto

Tehnički savjetnik za PVC stolariju

Ime i adresa poslodavca

Troha Dil d.o.o., Bjelovar

Vrsta djelatnosti ili sektor

Građevinski sektor, Proizvodnja

Glavni poslovi i odgovornosti

Izrada planova montaže, izrada složenih tehničkih rješenja, rad s ključnim kupcima, prodaja

 

Datumi

 

01/07/2004 - 28/02/2006

Zanimanje ili radno mjesto

Voditelj prodaje, Komercijalist

Ime i adresa poslodavca

Navigator projekt, obrt

Vrsta djelatnosti ili sektor

Građevinski sektor, Proizvodnja

Glavni poslovi i odgovornosti

Voditelj prodajnog tima

 

 

Obrazovanje i osposobljavanje

 

 

 

Datum

2011

Naziv dodijeljene kvalifikacije

Magistar ekonomije (mag.oec.)

Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine

smjer Financije

Diplomski rad: " Uloga integracijskih procesa u razvoju sustava poslovne inteligencije", kolegij Information Technology, mentor Prof. dr. sc. Ivan Strugar

Ime organizacije pružatelja obrazovanja

Ekonomski fakultet u Zagrebu

Razina

Diplomski sveučilišni studij

 

 

Datum

2004

Naziv dodijeljene kvalifikacije

Inženjer graditeljstva (bacc.ing.aedif)

Glavni predmeti / stečene profesionalne vještine

Smjer: Visokogradnja

Diplomski rad: „Projekt organizacije građenja za objekt Rotometal“, mentor mr.sc. Petar Adamović

Ime organizacije pružatelja obrazovanja

Tehničko veleučilište u Zagrebu (Graditeljski odjel)

Razina

Dodiplomski stručni studij

 

 

Datum

2013

Naziv dodijeljene kvalifikacije

Stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina

Ime organizacije pružatelja obrazovanja

Županijski sud u Velikoj Gorici

 

 

Datum

2013

Naziv dodijeljene kvalifikacije

Energetski certifikator – Modul 1

Ime organizacije pružatelja obrazovanja

Društvo građevinskih inženjera Zagreb

 

 

Datum

2012

Naziv dodijeljene kvalifikacije

Stručni ispit za koordinatora zaštite na radu (Koordinator I i II)

Ime organizacije pružatelja obrazovanja

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

 

 

Datum

2009

Naziv dodijeljene kvalifikacije

Stručni ispit u strukovnom području građevinarstva za obavljanje poslova sudionik u gradnji

Ime organizacije pružatelja obrazovanja

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

 

 

Datum

2006

Naziv dodijeljene kvalifikacije

Ovjereni suradnik za upravljanje projektima  

(IPMA LEVEL D - Certified Project Management Associate)

Ime organizacije pružatelja obrazovanja

Hrvatska udruga za upravljanje projektima (HUUP-CAPM)

 

 

Datum

2013 - u tijeku

Ime organizacije pružatelja obrazovanja

Tehničko veleučilište u Zagrebu (Graditeljski odjel)

Razina

Specijalistički diplomski stručni studij, specijalizacija graditeljstvo – smjer Građevinsko poduzetništvo

 

 

Računalne vještine i kompetencije

Općenito napredna informatička pismenost

Ekspertno korištenje       

             Primavera P6 Professional Project Management

             ArchiCAD (3D modeliranje)

             MS Excel (VBA programiranje i Power pivot analitika) i Word

             Microsoft Project

             GALA construction software

Napredno korištenje

             AutoCAD

             Mindmanager

Osnovno korištenje

             Baze podataka, DataWarehouse, OLAP

             Sharepoint

 

Osobne vještine i kompetencije

 

 

 

Strani jezici

 

Razumijevanje

Govor

Pisanje

Europska razina

 

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

 

Engleski

 

C1

Iskusni korisnik

C1

Iskusni korisnik

B2

Samostalni korisnik

B2

Samostalni korisnik

B2

Samostalni korisnik

Njemački

 

A2

Temeljni korisnik

A2

Temeljni korisnik

A1

Temeljni korisnik

A2

Temeljni korisnik

A2

Temeljni korisnik

 

 

Organizacijske vještine i kompetencije

Dokazana sposobnost vođenja uredskog poslovanja i gradilišta. Spremnost za preuzimanjem inicijative i inovacija u poslovanju. Izražene analitičke sposobnosti.

 

 

Tehničke vještine i kompetencije

Izvrsno poznavanje Project Management struke i potrebnih alata.

Izrada poslovnih planova za investicijska ulaganja.

Poznavanje ekonomske struke (financija, računovodstva, kontrolinga, makroekonomije)

Vozačka dozvola

B

Dodaci

 

Diploma Diplomirani ekonomist

Diploma Inženjer graditeljstva

Imenovanje za stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu u strukovnom području građevinarstva za obavljanje poslova sudionik u gradnji

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za koordinatora zaštite na radu

Certifikat IPMA Level D

Uvjerenje o završenom programu osposobljavanja – Energetsko certificiranje zgrada – Modul 1

Uvjerenje o sudjelovanju – Oracle Primavera P6