Krešimir Petlić životopis

Krešimir Petlić životopis

 

OSOBNI PODACI:

Ime i prezime:                             Krešimir Petlić

Godina i mjesto rođenja:           1966., Zagreb

Mjesto stanovanja:                     Zagreb

 

OBRAZOVANJE:

2011                                             Interni auditor HACCP i ISO 22 000

2009                                             Položeno Stručno osposobljavanje za sigurnosnog savjetnika za prijevoz opasnih radnih tvari cestom i                                                      željeznicom (ADR i RID) - Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

2009                                             Položen Stručni ispit u području zaštite od požara

                                                     - Ministarstvo unutarnjih poslova

2009                                             Položeno osposobljavanje za internog auditora za norme ISO 9001 i ISO 14001

2008                                             Položen Stručni ispit stručnjaka zaštite na radu

                                                     - Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

2004.-2008.                                  Visoka škola za sigurnost, Zagreb,

                                                     zvanje dipl. ing. sigurnosti, smjer zaštita na radu

2006                                             Visoka škola za sigurnost, Zagreb, osposobljavanje za utvrđivanje alkoholiziranosti na radu  

2003                                             Visoka škola za sigurnost, Zagreb, osposobljavanje za Stručnjaka zaštite na radu

2003                                             Visoka škola za sigurnost, Zagreb, osposobljavanje iz andragogije

1986. - 1990.                                Rudarsko–geološko–naftni fakultet u Zagrebu, smjer geologija

1981. - 1985.                                Centar obrazovanja "Ruđer Bošković", Zagreb zvanje finomehaničar

RADNO ISKUSTVO:

1992.-1994.                                  Vado d.o.o. Zagreb

Voditelj maloprodaje i komercijalist

      1994.-1996                                   Nocturno d.o.o. Zagreb

                                                           Voditelj ugostiteljskog objekta         

      1996.-2010                                   Carin d.o.o. Zagreb

                                                           Voditelj službe zaštite na radu

                                                           Voditelj službe općih poslova

      2010.- ….                                     Franck d.d. Zagreb

                                                           Rukovoditelj Zaštite i općih poslova

§ poslovi rukovoditelja integralne zaštite koja

obuhvaća zaštitu na radu, zaštitu od požara, zaštitu       okoliša, higijensko sanitarnu zaštitu, tjelesno tehničku zaštitu, zaštitu korporativnih i osobnih podataka

§ poslovi rukovoditelja Općih poslova u društvu koja

obuhvaća administrativne poslove, urudžbeni zapisnik, arhiv, prehranu, dostavu

VJEŠTINE

Rad na računalu                                 Aktivno i svakodnevno korištenje MS Office paketa

Strani jezici                                        Engleski:   aktivno u pismu i govoru

                                                           Talijanski: pasivno u pismu i govoru

 

Osim svakodnevnog bavljenja poslovima zaštite u redovnom poslu, znanje iz struke kojom se bavim stječem u proučavanju Zakona i Pravilnika, Normi i stručne literature koje su vezane uz zaštitu, kontaktom i razmjenom mišljenja s brojnim kolegama, predstavnicima Ministarstva i Inspekcije, te sudjelovanjem u radu nekoliko Udruga kao i sudjelovanjem na gotovo svim važnijim predavanjima, seminarima i skupovima koji su vezani za posao kojim se bavim.

U preko 20 godina radnog iskustva i preko 10 godina rada u struci u različitim sustavima od trgovine, ugostiteljstva, građevinarstva do tvorničke proizvodnje, mišljenja sam da sam stekao dovoljno znanja u području zaštite koje mogu primijeniti u bilo kojem sustavu i koje mogu prenijeti na sve koji su voljni čuti i učiti iz mog stečenog znanja i iskustva u području zaštite.

Osim povremenih predavanja na seminarima, predavačko iskustvo primjenjujem i kao vanjski predavač na Visokoj školi za sigurnost u Zagrebu.