Kontakt

Obvezna polja označena zvjezdicom. Sustav sam kreira uplatnice za seminare. Ukoliko Vam je uz to potrebna ponuda ili predračun, molimo da isto i označite. MOLIMO VAS DA SE NE PRIJAVLJUJETE PUTEM INTERNET EXPLORERA.

eMarker d.o.o.                                                 

Temeljni kapital: 300.000,00 kn uplaćen u cijelosti. Upisan u registar Trgovačkog suda u Zagrebu,             

MBS 080717320,  OIB: 82376202251                    Direktor: Vinko Markanović, ing.el.tehn.      IBAN:HR3023600001102746367 ZABA


eMarker d.o.o.                                           
10000 Zagreb, Remetinečki gaj 23B                  
OIB: 82376202251
IBAN:HR3023600001102746367 ZABA
Tel: +385 99 433 9521;  www.edukacije.eu
E-mail: marker@edukacije.eu;   info@edukacije.eu