Kako steći certifikat iz JAVNE NABAVE ?

Da bi ostvarila uvjete za izdavanje certifikata u području javne nabave, osoba mora završiti specijalistički program izobrazbe u području javne nabave. 
Specijalistički program sastoji se od dva dijela: Programa izobrazbe u području javne nabave i pisanog ispita. 

PROGRAM IZOBRAZBE 
Program izobrazbe je program u trajanju od 50 nastavnih sati koji se provodi prema nastavnom programu propisanom u Prilogu Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012).
Program izobrazbe mogu provoditi nositelji programa. 

eMarker d.o.o. nositelj je odobrenja izobrazbe u području javne nabave, te je evidentiran u Registru nositelja programa pod rednim brojem 75. Više na www.javnanabava.hr.

PISANI ISPIT
Osobe koje su završile Program izobrazbe te im je nositelj programa izdao potvrdu o pohađanju tog programa mogu pristupiti pisanom ispitu (detaljni podaci o pisanom ispitu)
Osobe koje polože pisani ispit stječu pravo na izdavanje certifikata u području javne nabave.

Uvjeti za izdavanje i obnavljanje certifikata u području javne nabave propisani su Pravilnikom o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/12 i 125/14).