Ekonomski najpovoljnija ponuda i Ekonomski kriteriji na primjeru iz prakse, RI 01.02.2017.

Detalji programa sa satnicom i predavačima

JN - EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA I EKONOMSKI KRITERIJI NA PRIMJERU IZ PRAKSE, RIJEKA 01.02.2017.

9:00 - 9:45

1. sat (45 min)

Ekonomski kriteriji na primjeru iz prakse

 • Ekonomski kriteriji na primjeru iz prakse

Davor Slivka

9:45 -10:30

2. sat (45 min)

Ekonomski kriteriji na primjeru iz prakse

 • Ekonomski kriteriji na primjeru iz prakse

Davor Slivka

10:30-10:45

15 min

Pauza za kavu

10:45-11:30

3. sat (45 min)

Ekonomski najpovoljnija ponuda

 • Kriteriji za selekciju ponuđača

Tihomir Hunjak

11:30-12:15

4. sat (45 min)

Ekonomski najpovoljnija ponuda

 • Kriteriji za ocjenu ponuda u javnoj nabavi

Tihomir Hunjak

12:15-12:45

30 min

Pauza za ručak (zakusku)

12:45-13:30

5. sat (45 min)

Ekonomski najpovoljnija ponuda

 • Postupci javne nabave i kriterij ekonomski najpovoljnija ponuda

Tihomir Hunjak

13:30-14:15

6. sat (45 min)

Ekonomski najpovoljnija ponuda

 

 • pojmovi ukupni troškovi posjedovanja (Total Cost of Ownership) i trošak životnog ciklusa (Life Cycle Cost)

Tihomir Hunjak

14:15-14:30

15 min

Pauza za kavu

14:30-15:15

7. sat (45 min)

Ekonomski najpovoljnija ponuda

 • Rizici primjene kriterija ENP u sustavu javne nabave u RH
 • Temeljna znanja potrebna za razvoj ENP modela

Tihomir Hunjak

15:15-16:00

8. sat (45 min)

Ekonomski najpovoljnija ponuda

 • Modeli u kojima se cijena preračunava u bodove
 •  Modeli u kojima se kvaliteta preračunava u diskont za korekciju ponuđene cijene
 •  Primjeri korištenja kriterija ENP (razvoj modela) u ocjenjivanju tendera za uslugu ili radove

Tihomir Hunjak