Detalji programa Zg 18.03.15 i Ri 19.03.15.

JAVNA NABAVA ZA NARUČITELJE ZAGREB-18.03.2015.

JAVNA NABAVA ZA NARUČITELJE RIJEKA-19.03.2015.

Detalji programa sa satnicom i predavačima

Načela javne nabave, kvaliteta provedbe postupaka javne nabave, pravna zaštita i bagatelna nabava

9:00 - 9:45

1. sat (45 min)

Načela javne nabave i odnos naručitelja i ponuditelja u postupku javne nabave

 • temeljna načela javne nabave i njihova primjena u praksi
 • sudjelovanje gospodarskih subjekata u izradi dokumentacije za nadmetanje
 • zahtjevi za pojašnjenjem i izmjenom dokumentacije za nadmetanje

Ines Pavlačić

9:45 -10:30

2. sat (45 min)

Odnos naručitelja i ponuditelja u postupku javne nabave

 • javno otvaranje ponuda
 • postupak pregleda i ocjene ponuda
 • uvid u ponude

Ines Pavlačić

10:30-10:45

15 min

Pauza za kavu

10:45-11:30

3. sat (45 min)

Kvaliteta provedbe postupaka javne nabave

 

 • odabir postupaka javne nabave
 • osnovne značajke postupaka javne nabave

Ines Pavlačić

11:30-12:15

4. sat (45 min)

Kvaliteta provedbe postupaka javne nabave

 • prednosti otvorenog postupka javne nabave
 • poništenje postupka javne nabave
 • izvršnost odluke o odabiru
 • primjeri iz prakse

 

Ines Pavlačić

12:15-12:45

30 min

Pauza za ručak (zakusku)

12:45-13:30

5. sat (45 min)

Pravna zaštita u postupku javne nabave

 •  osnovna načela žalbenog postupka
 • pravni interes za pokretanje žalbenog postupka
 • rokovi u žalbenom postupku
 • primjeri iz prakse

Saša Čaldarević

13:30-14:15

6. sat (45 min)

Pravna zaštita u postupku javne nabave

 • troškovi žalbenog postupka
 • odluke Državne komisije povodom žalbe
 • pobijanje odluka Državne komisije i odgodni učinak upravne tužbe
 • primjeri iz prakse

Saša Čaldarević

14:15-14:30

15 min

Pauza za kavu

14:30-15:15

7. sat (45 min)

Objedinjena javna nabava


 

 • osnovne značajke objedinjene nabave
 • provedba postupka u ime drugih naručitelja
 • okvirni sporazum i sklapanje ugovora u objedinjenoj nabavi

Saša Čaldarević

15:15-16:00

8. sat (45 min)

Bagatelna javna nabava

 

 • osnovne značajke bagatelne nabave
 • izrada akta o bagatelnoj nabavi
 • sukob interesa u bagatelnoj nabavi
 • izuzeci u bagatelnoj nabavi

Saša Čaldarević