Detalji programa ZG 05.11.15. i OP 13.11.15.

Planiranje i izrada plana  nabave, objave i rad u eOJN te provedba ograničenog postupka javne nabave Zagreb, 05.11.2015.

Planiranje i izrada plana  nabave, objave i rad u eOJN te provedba ograničenog postupka javne nabave Opatija 13.11.2015.

Detalji programa sa satnicom i predavačima

 

Planiranje i izrada plana  nabave, objave i rad u eOJN te provedba ograničenog postupka javne nabave


08:45 - 10:151. i 2. sat (90 min)

Izrada plana  nabave za 2016.

- planiranje u sustavu javne nabave

- proces i strategija javne nabave

 

Marijana Šperanda

 

10:15 - 10:30

15 min

Pauza za kavu

10:30 - 12:00

3. i 4.sat (90 min)

Izrada plana  nabave za 2016.

 

- izrada plana nabave, izmjene i dopune

- najčešće nepravilnosti i primjeri iz prakse

Marijana Šperanda

12:00 - 12:45

45 min

Pauza za ručak (zakusku)

12:45 - 14:15

5. i 6.sat (90 min)Objave javne nabave i rad u eOJN

 

 

- objave, ispravci i poništenja

- statistička izvješća – zakonske pretpostavke, upute za izradu

- mogućnosti eOJN

- preporuke


Nikolina Žužić

14:15 - 14:30

15 min

Pauza za kavu

14:30 - 16:00

7. i 8.sat (90 min)

Provedba ograničenog postupka javne nabave

- tijek provedbe postupka

- objava postupka i izrada zahtjeva za sudjelovanje

- zapisnik o ocjeni zahtjeva za sudjelovanje i poziv na dostavu ponude

- kada je zahtjev pravodoban?

- primjeri iz prakse


Klaudija Kralj