Detalji programa Zg 04.02.15. i Ri 05.02.15.

JAVNA NABAVA ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE ZAGREB-04.02.2015.

JAVNA NABAVA ZA NARUČITELJE I PONUDITELJE RIJEKA-05.02.2015.

Detalji programa sa satnicom i predavačima

 

Objedinjena javna nabava, upravljanje bagatelnom nabavom i pravna zaštita

9:00 - 9:45

1. sat (45 min)

Objedinjena javna nabava i upravljanje bagatelnom nabavom

  • osnovne značajke objedinjene nabave

  • okvirni sporazum u

objedinjenoj nabavi

Ines Pavlačić

 

9:45 -10:30

2. sat (45 min)

Objedinjena javna nabava i upravljanje bagatelnom nabavom

  • upravljanje bagatelnom nabavom

  • kako izraditi kvalitetan akt u bagatelnoj nabavi

Ines Pavlačić

 

10:30-10:45

15 min

Pauza za kavu

10:45-11:30

3. sat (45 min)

Sklapanje okvirnog sporazuma i ugovora u javnoj nabavi

- osnovne značajke okvirnog sporazuma

 

- vrste okvirnog sporazuma

 

Saša Čaldarević

11:30-12:15

4. sat (45 min)

Sklapanje okvirnog sporazuma i ugovora o javnoj nabavi

 

-sklapanje ugovora o javnoj nabavi temeljem okvirnog sporazuma

 

-izvršenje okvirnog sporazuma

Saša Čaldarević

12:15-12:45

30 min

Pauza za ručak (zakusku)

12:45-13:30

5. sat (45 min)

Rokovi u javnoj nabavi

 

-kako se računaju rokovi u javnoj nabavi

-pregled rokova

Ines Pavlačić

13:30-14:15

6. sat (45 min)

Rokovi u javnoj nabavi

 

-izvršnost odluke o odabiru

-sklapanje ugovora javnoj nabavi

-primjeri iz prakse

Ines Pavlačić

14:15-14:30

15 min

Pauza za kavu

14:30-15:15

7. sat (45 min)

Efikasna prava zaštita u postupku javne nabave

-pravna priroda žalbenog postupka

 

-pravni interes za pokretanje žalbenog postupka

Saša Čaldarević

15:15-16:00

8. sat (45 min)

Efikasna pravna zaštita u postupku javne nabave


 

 

-pravodobna i uredna žalba

-naknada troškova žalbenog postupka

 

 

Saša Čaldarević