Detalji programa "Zelena javna nabava i praksa" ZG 09.03. RI 10.03.

ZELENA JAVNA NABAVA I PRAKSA  Zagreb    09.03.2016.

ZELENA JAVNA NABAVA I PRAKSA  Rijeka     10.03.2016.

Detalji programa sa satnicom i predavačima

 

ZELENA JAVNA NABAVA I PRAKSA

9:00 - 9:45

1. sat (45 min)

Uvod u zelenu javnu nabavu

  • Istraživanje tržišta i rizici u zelenoj javnoj nabavi

Lidija Gredičak

Biljana Lerman

9:45 -10:30

2. sat (45 min)

Uvod u zelenu javnu nabavu

  • Istraživanje tržišta i rizici u zelenoj javnoj nabavi

Lidija Gredičak

Biljana Lerman

10:30-10:45

15 min

Pauza za kavu

10:45-11:30

3. sat (45 min)

Zelena dokumentacija za nadmetanje 

  • Specifikacija „zelenog“ predmeta nabave

Lidija Gredičak

Biljana Lerman

11:30-12:15

4. sat (45 min)

Zelena dokumentacija za nadmetanje 

  • Rješenja DKOM-a 

12:15-12:45

30 min

Pauza za ručak (zakusku)

12:45-13:30

5. sat (45 min)

Zelena dokumentacija za nadmetanje 

  • Zelena mjerila za odabir najpovoljnijeg ponuditelja

Lidija Gredičak

Biljana Lerman

13:30-14:15

6. sat (45 min)

Zelena dokumentacija za nadmetanje 

  • Izračun životnog troška proizvoda i usluga

Lidija Gredičak

Biljana Lerman

14:15-14:30

15 min

Pauza za kavu

14:30-15:15

7. sat (45 min)

Ugovor o javnoj nabavi 

  • Sastavljanje ugovora i praćenje njegova izvršenja

Lidija Gredičak

Biljana Lerman

15:15-16:00

8. sat (45 min)

Ugovor o javnoj nabavi 

  • Politika Europske komisije o ZeJN i EU mjerila ZeJN

Lidija Gredičak

Biljana Lerman