Detalji programa Rijeka 07.05.2015., Osijek 14.05.2015.

SPECIFIČNOSTI U PROVEDBI POSTUPAKA JAVNE NABAVE NA PROJEKTIMA FINANCIRANIMA IZ SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE RIJEKA 07.05.2015. I OSIJEK 14.05.2015.

Detalji programa sa satnicom i predavačima

SPECIFIČNOSTI U PROVEDBI POSTUPAKA JAVNE NABAVE NA PROJEKTIMA FINANCIRANIMA IZ SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE

9:00 - 9:45

1. sat (45 min)

Javna nabava – Zakon o javnoj nabavi i projekti EU

 • Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave na projektima financiranim iz sredstava EU
 • Zajednička nacionalna pravila za provedbu projekata financiranih sredstvima EU
 • Načela javne nabave

 

9:45 -10:30

2. sat (45 min)

Javna nabava – Zakon o javnoj nabavi i projekti EU (nastavak)

 • Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi
 • Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi
 • Planiranje nabave

 

 

10:30-10:45

15 min

Pauza za kavu

10:45-11:30

3. sat (45 min)

Javna nabava – Zakon o javnoj nabavi i projekti EU (nastavak)

 • Ključne sličnosti i razlike Zakona o javnoj nabavi i Zajedničkih nacionalnih pravila za provedbu projekata financiranih sredstvima EU

 

11:30-12:15

4. sat (45 min)

Javna nabava – Zakon o javnoj nabavi i projekti EU (nastavak)

 

 • Postupci nabave predviđeni Zajedničkim nacionalnim pravilima za provedbu projekata financiranim sredstvima EU

   

 

12:15-13:15

30 min

Pauza za ručak (zakusku)

13:15-14:00

5. sat (45 min)

Javna nabava – Zakon o javnoj nabavi i projekti EU (nastavak)

 • Specifičnosti kod izrade dokumentacija za nadmetanje temeljem Zajedničkih nacionalnih pravila za provedbu projekata financiranim sredstvima EU  

 

14:00-14:45

6. sat (45 min)

Javna nabava – Zakon o javnoj nabavi i projekti EU (nastavak)

 • Postupak donošenja odluke o odabiru i odluke o poništenju, rok mirovanja

  Žalbe

 

14:45-15:00

15 min

Pauza za kavu

15:00-15:45

7. sat (45 min)

Javna nabava – Zakon o javnoj nabavi i projekti EU (nastavak)

 • Preporuke Europske komisije o vrstama nepravilnosti i sankcija u javnoj nabavi na projektima financiranim iz sredstava EU

 

15:45-16:30

8. sat (45 min)

Javna nabava – Zakon o javnoj nabavi i projekti EU (nastavak)

 • Povezanost i relevantnost u odnosu na Zakon o javnoj nabavi