Detalji programa OS 18.11.15. ZG 19.11.15. ST 25.11.15. i RI 26.11.15.

E-NABAVA I OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE  Osijek     18.11.2015.

E-NABAVA I OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE Zagreb    19.11.2015.

E-NABAVA I OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE Split         25.11.2015.

E-NABAVA I OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE Rijeka      26.11.2015.

Detalji programa sa satnicom i predavačima

E - NABAVA I KOMUNIKACIJA NARUČITELJA I PONUDITELJA i 

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE

9:00 - 9:45

1. sat (45 min)

Elektronička javna nabava – primjena od 01.01.2015.

 • Zakonodavni okvir elektroničke
  dostave ponuda

 • Izrada dokumentacije za nadmetanje kod e-nabave

Saša Čaldarević

9:45 -10:30

2. sat (45 min)

Elektronička javna nabava – primjena od 01.01.2015.

 • Izrada dokumentacije za nadmetanje kod e-nabave

   

Saša Čaldarević

10:30-10:45

15 min

Pauza za kavu

10:45-11:30

3. sat (45 min)

Elektronička dostava ponuda i postupak zaprimanja e-ponuda

 • Postupak javnog otvaranja elektronički dostavljenih ponuda

Saša Čaldarević

11:30-12:15

4. sat (45 min)

Elektronička dostava ponuda i postupak zaprimanja e-ponuda

 

 • Postupak pregleda i ocjene elektronički dostavljenih ponuda

   

Saša Čaldarević

12:15-12:45

30 min

Pauza za ručak (zakusku)

12:45-13:30

5. sat (45 min)

Ponuda i razlozi za odbijanje ponuda

 -ponuda u javnoj nabavi

- javno otvaranje ponuda

- kako pravilno provesti postupak pregleda i ocjene ponuda

Ines Pavlačić

13:30-14:15

6. sat (45 min)

Ponuda i razlozi za odbijanje ponuda

- razlozi za odbijanje ponuda

- praktični primjeri

Ines Pavlačić

14:15-14:30

15 min

Pauza za kavu

14:30-15:15

7. sat (45 min)

Otvoreni postupak javne nabave

-provedba otvorenog postupka javne nabave

Ines Pavlačić

15:15-16:00

8. sat (45 min)

Otvoreni postupak javne nabave

-sklapanje i izvršenje ugovora po provedenom postupku javne nabave

-bitne i nebitne izmjene ugovora o javnoj nabavi

Ines Pavlačić