Detalji programa "Provedbena uredba EU" OS 25.04 ZG 05.05. RI 12.05. 2016.

JN – ESPD- europska jedinstvena dokumentacija o nabavi, pregovarački postupak bez prethodne objave i postupak sklapanja usluga iz dodatka II. B Osijek 25.04.2016

JN – ESPD- europska jedinstvena dokumentacija o nabavi, pregovarački postupak bez prethodne objave i postupak sklapanja usluga iz dodatka II. B Zabreb 05.05.2016

JN – ESPD- europska jedinstvena dokumentacija o nabavi, pregovarački postupak bez prethodne objave i postupak sklapanja usluga iz dodatka II. B Rijeka 12.05.2016

 

Detalji programa sa satnicom i predavačima

 

JN – ESPD- europska jedinstvena dokumentacija o nabavi, pregovarački postupak bez prethodne objave i postupak sklapanja usluga iz dodatka II. B

9:00 - 9:45

1. sat (45 min)

ESPD- europska jedinstvena dokumentacija o nabavi

 • Uvod

 

Davor Slivka

9:45 -10:30

2. sat (45 min)

ESPD- europska jedinstvena dokumentacija o nabavi

 • Provedbena Uredba Komisije (EU) 2016/7 o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi

Davor Slivka

 

10:30-10:45

15 min

Pauza za kavu

10:45-11:30

3. sat (45 min)

ESPD- europska jedinstvena dokumentacija o nabavi

 • Utvrđivanje okolnosti iz članaka 67-74 ZJN

Davor Slivka

 

11:30-12:15

4. sat (45 min)

ESPD- europska jedinstvena dokumentacija o nabavi

 • Pravila dostavljanja dokumenata prema ZJN

Davor Slivka

 

12:15-12:45

30 min

Pauza za ručak (zakusku)

12:45-13:30

5. sat (45 min)

pregovarački postupak bez prethodne objave

 • Preduvjeti za korištenje i provođenje

Zlatko Hosu

 

13:30-14:15

6. sat (45 min)

pregovarački postupak bez prethodne objave

 • Poziv na pregovaranje

 • Dokumentacija za nadmetanje

   

Zlatko Hosu

14:15-14:30

15 min

Pauza za kavu

14:30-15:15

7. sat (45 min)

pregovarački postupak bez prethodne objave

 • Provođenje postupka

Zlatko Hosu

 

15:15-16:00

8. sat (45 min)

Usluga iz dodatka II. B

 • Izrada zahtjeva za prikupljanje ponuda i provođenje postupka

Zlatko Hosu