Detalji programa Prijedlog novog zakona o JN i E-nabava i sve o ponudi, Zagreb, 21.09.2016.

Prijedlog novog zakona o Javnoj nabavi i E-nabava i sve o ponudi, Zagreb    21.09.2016.

Detalji programa sa satnicom i predavačima

Prijedlog novog zakona o Javnoj nabavi i

E-nabava i sve o ponudi

9:00 - 9:45

1. sat (45 min)

Uvod u e-nabavu

 • Karakteristike e-nabave
 • Propisi vezani uz e - nabavu
 • Moduli elektroničke nabave i dinamika uvođenja

Saša Čaldarević

9:45 -10:30

2. sat (45 min)

Priprema postupka nabave i objava poziva za nadmetanje vezno za e-dostavu

 • Sadržaj DZN
 • Troškovnici – standardizirani i nestandardizirani
 • Prikaz rada naručitelja u modulu e-objave
 • Praktični primjeri

 

Saša Čaldarević

10:30-10:45

15 min

Pauza za kavu

10:45-11:30

3. sat (45 min)

Podnošenje ponuda elektroničkim putem

Preduvjeti na strani ponuditelja za pripremu i dostavu elektroničke ponude

 • Ključni koraci u izradi i dostavi elektroničke ponude
 • Prilaganje dokaza sposobnosti, troškovnici, ponudbeni list i uvez ponude
 • Elektronička predaja ponude
 • Prikaz rada ponuditelja u postupku e-dostave
 • Praktični primjeri

Saša Čaldarević

11:30-12:15

4. sat (45 min)

Ponuda s aspekta ponuditelja

 

 • način izrade ponuda
 • način dostave ponuda
 • način dostave dokumenata kod više grupa predmeta nabave

 

Ines Pavlačić

12:15-12:45

30 min

Pauza za ručak (zakusku)

12:45-13:30

5. sat (45 min)

Ponuda s aspekta ponuditelja

 

 • izmjena ili dopuna ponude
 • odustajanje od ponude
 • uvid u ponude
 • praktični primjeri

Ines Pavlačić

13:30-14:15

6. sat (45 min)

Ponuda s aspekta naručitelja

 • zaprimanje ponuda
 • javno otvaranje ponuda
 • kako pravilno i u skladu s propisima provesti postupak pregleda i ocjene ponuda
 • razlozi za odbijanje ponuda
 • poštivanje tajnosti dokumentacije ponuditelja
 • praktični primjeri

Ines Pavlačić

14:15-14:30

15 min

Pauza za kavu

14:30-15:15

7. sat (45 min)

Prijedlog novog zakona o javnoj nabavi

 • Koje novine u pravnoj zaštiti nam nosi prijedlog novog ZJN

Anđelko Rukelj

15:15-16:00

8. sat (45 min)

Najnovija praksa DKOM-a i Greške pri izradi dokumentacije za nabavu

Izdvojeni primjeri

Suvišna i nepotrebna traženja, kontradiktorna DZN 

Kako kvalitetno pripremiti ponudu

Anđelko Rukelj