Detalji programa "Pregovarački postupak bez prethodne objave" ZG 14.06. VŽ 15.06.2016.

JN - PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE – PRIMJENA U PRAKSI; PRIMJENA INSTITUTA POJAŠNJENJA I DOPUNJAVANJA DOKUMENATA I POJEDINIH ELEMENATA PONUDE (ČLANAK 92. ZJN-A) U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE KROZ PRAKSU DKOM-A; PRESUDE EUROPSKOG SUDA PRAVDE Zagreb, 14.06.2016.

JN - PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE – PRIMJENA U PRAKSI; PRIMJENA INSTITUTA POJAŠNJENJA I DOPUNJAVANJA DOKUMENATA I POJEDINIH ELEMENATA PONUDE (ČLANAK 92. ZJN-A) U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE KROZ PRAKSU DKOM-A; PRESUDE EUROPSKOG SUDA PRAVDE Varaždin, 15.06.2016.

Detalji programa sa satnicom i predavačima

JN - PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ PRETHODNE OBJAVE – PRIMJENA U PRAKSI; PRIMJENA INSTITUTA POJAŠNJENJA I DOPUNJAVANJA DOKUMENATA I POJEDINIH ELEMENATA PONUDE (ČLANAK 92. ZJN-A) U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE KROZ PRAKSU DKOM-A; PRESUDE EUROPSKOG SUDA PRAVDE

9:00 - 9:45

1. sat (45 min)

Primjena instituta pojašnjenja i dopunjavanja dokumenata i pojedinih elemenata ponude (članak 92. ZJN-a)

 • Zakonodavni okvir za javnu nabavu u EU
 • Direktive EU u javnoj nabavi

 

Karmen Meić

9:45 -10:30

2. sat (45 min)

Primjena instituta pojašnjenja i dopunjavanja dokumenata i pojedinih elemenata ponude (članak 92. ZJN-a)

 • Zakonodavni okvir za javnu nabavu u EU
 • Direktive EU u javnoj nabavi

Karmen Meić

 

10:30-10:45

15 min

Pauza za kavu

10:45-11:30

3. sat (45 min)

Primjena instituta pojašnjenja i dopunjavanja dokumenata i pojedinih elemenata ponude (članak 92. ZJN-a)

 • Zakon o javnoj nabavi
 • Primjena instituta pojašnjenja i dopunjavanja dokumenata  u postupku javne nabave sukladno članku 92. Zakona o javnoj nabavi
 • Praksa DKOM-a

Karmen Meić

 

11:30-12:15

4. sat (45 min)

Primjena instituta pojašnjenja i dopunjavanja dokumenata i pojedinih elemenata ponude (članak 92. ZJN-a)

 • Zakon o javnoj nabavi
 • Primjena instituta pojašnjenja i dopunjavanja dokumenata  u postupku javne nabave sukladno članku 92. Zakona o javnoj nabavi
 • Praksa DKOM-a

Karmen Meić

 

12:15-12:45

30 min

Pauza za ručak (zakusku)

12:45-13:30

5. sat (45 min)

Posebni postupci javne nabave 

 • Pregovarački postupci sa prethodnom objavom
 • Uvjeti i okolnosti za korištenje navedenog postupka za:

- radove

-robe

-usluge

Ines Pavlačić

 

13:30-14:15

6. sat (45 min)

Posebni postupci javne nabave 

 • Pregovarački postupci bez prethodne objave
 • Uvjeti i okolnosti za korištenje navedenih postupaka za:

-radove
-robe
-usluge

Ines Pavlačić

14:15-14:30

15 min

Pauza za kavu

14:30-15:15

7. sat (45 min)

Praksa DKOM-A

Razlike pregovaračkih postupaka u odnosu na otvoreni postupak javne nabave

 • Primjeri iz prakse
 • Presude Europskog suda

Ines Pavlačić

 

15:15-16:00

8. sat (45 min)

Specifičnosti bagatelne nabave

 • Uvjeti za provedbu postupaka bagatelne nabave
 • Obveza izrada akta naručitelja
 • Sukob interesa u bagatelnoj nabavi
 • Transparentnost bagatelne nabave i sklapanje ugovora

Ines Pavlačić