Detalji programa OS 30.06.15 i ST 01.07.15.

E-NABAVA  Osijek     30.06.2015.

E- NABAVA Split        01.07.2015.

 

Detalji programa sa satnicom i predavačima

E - NABAVA I KOMUNIKACIJA NARUČITELJA I PONUDITELJA

9:00 - 9:45

1. sat (45 min)

Elektronička javna nabava – primjena od 01.01.2015.

 • Zakonodavni okvir elektroničke
  dostave ponuda

 • Izrada dokumentacije za nadmetanje kod e-nabave

Saša Čaldarević

9:45 -10:30

2. sat (45 min)

Elektronička javna nabava – primjena od 01.01.2015.

 • Izrada dokumentacije za nadmetanje kod e-nabave

   

Saša Čaldarević

10:30-10:45

15 min

Pauza za kavu

10:45-11:30

3. sat (45 min)

Elektronička dostava ponuda i postupak zaprimanja e-ponuda

 • Postupak javnog otvaranja elektronički dostavljenih ponuda

Saša Čaldarević

11:30-12:15

4. sat (45 min)

Elektronička dostava ponuda i postupak zaprimanja e-ponuda

 

 • Postupak pregleda i ocjene elektronički dostavljenih ponuda

   

Saša Čaldarević

12:15-12:45

30 min

Pauza za ručak (zakusku)

12:45-13:30

5. sat (45 min)

Odnos i komunikacija naručitelja i ponuditelja u postupku javne nabave

 • Sudjelovanje gospodarskih subjekata u izradi dokumentacije za nadmetanje

 • Zahtjevi za izmjenom i objašnjenjima dokumentacije za nadmetanje

Ines Pavlačić

13:30-14:15

6. sat (45 min)

Odnos i komunikacija naručitelja i ponuditelja u postupku javne nabave

 • Javno otvaranje ponuda

 • Komunikacija naručitelja i ponuditelja u postupku pregleda i ocjene ponuda

 • Uvid u ponude

Ines Pavlačić

14:15-14:30

15 min

Pauza za kavu

14:30-15:15

7. sat (45 min)

Načela javne nabave i bagatelna nabava

 • Temeljna načela javne nabave i njihova primjena u praksi

 • Osnovne značajke bagatelne nabave

Ines Pavlačić

15:15-16:00

8. sat (45 min)

Načela javne nabave i bagatelna nabava

 • Kako izraditi kvalitetan akt o javnoj nabavi

 • Izuzeci i specifičnosti u bagatelnoj nabavi

Ines Pavlačić