Detalji programa Nove direktive EU u JN ZG 15.12. RI 16.12

JN - NOVE DIREKTIVE EU I JAVNA NABAVA GRAĐEVINSKH RADOVA  Zagreb    15.12.2015.

JN - NOVE DIREKTIVE EU I JAVNA NABAVA GRAĐEVINSKH RADOVA  Rijeka     16.12.2015.

Detalji programa sa satnicom i predavačima

JN - NOVE DIREKTIVE EU  i 

JAVNA NABAVA GRAĐEVINSKH RADOVA

9:00 - 9:45

1. sat (45 min)

Nove direktive Europske unije u području javne nabave

 • Rokovi implementacije u nacionalno zakonodavstvo  

 • Kriterij za odabir ponude 

 • E-nabava 

Zlatko Hosu

9:45 -10:30

2. sat (45 min)

Nove direktive Europske unije u području javne nabave

 • - Pojednostavljenje i veća fleksibilnost pregovaračkog postupka

 • Partnerstvo za inovacije

 • Usluge IIA i IIB - novi režim

   

Zlatko Hosu

10:30-10:45

15 min

Pauza za kavu

10:45-11:30

3. sat (45 min)

Nove direktive Europske unije u području javne nabave

 • Mogućnosti i izazovi primjene kriterija ekonomski najpovoljnije ponude

Zlatko Hosu

11:30-12:15

4. sat (45 min)

Nove direktive Europske unije u području javne nabave

 

 • Temeljni ciljevi javne nabave određeni direktivama, način ispunjenja ciljeva

 • Implementacija ključnih novina iz direktiva EU u zakonodavstvo RH 

   

Zlatko Hosu

12:15-12:45

30 min

Pauza za ručak (zakusku)

12:45-13:30

5. sat (45 min)

Javna nabava građevinskih radova

 • Zakonska regulativa
 • Dokumentacija za nadmetanje- nabava građevinskih radova- primjer iz prakse

Davor Slivka

13:30-14:15

6. sat (45 min)

Javna nabava građevinskih radova

 • Prijedlog ugovora o javnoj nabavi- građevinskih radova- primjer iz prakse
 • Predmet i načela ugovora
 • Način i uvjeti plaćanja

Davor Slivka

14:15-14:30

15 min

Pauza za kavu

14:30-15:15

7. sat (45 min)

Javna nabava građevinskih radova

 • Dokumentacija na gradilištu
 • Odgovorna osoba za izvođenje radova
 • Predstavnik naručitelja
 • Nadzor i koordinator za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II
 • Primopredaja
 • Ugovorna kazna i jamstva

Davor Slivka

15:15-16:00

8. sat (45 min)

Javna nabava građevinskih radova

 • Što su dodatni, a što novi radovi?
 • ZOO-Odstupanje od projekta članak 623.
 • Kako tumačiti različite pojmove?
 • Kada primijeniti članak 105., a kada članak 26. ZJN?
 • Je li moguće primijeniti članak 18. stavak 3. ZJN ?
 • Utvrđivanje razloga za primjenu članka 105. stavak 6. točka 2. ZJN- primjer iz prakse
 • Dodatak Ugovoru o građenju

Davor Slivka