Detalji programa JN Specifičnosti u provedbi postupaka JN na projektima financiranim od strane EU - RI 04.10. OS 29.09.2016.

JN – Specifičnosti u provedbi postupaka JN na projektima financiranim od strane EU Osijek   29.09.2016

JN – Specifičnosti u provedbi postupaka JN  na projektima financiranim od strane EU Rijeka  04.10.2016

 

Detalji programa sa satnicom i predavačima

 

Specifičnosti u provedbi postupaka JN na projektima financiranim od strane EU

9:00 - 9:45

1. sat (45 min)

Zakon o javnoj nabavi i projekti EU

 • Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave na projektima financiranim iz sredstava EU
 • Zajednička nacionalna pravila za provedbu projekata financiranih sredstvima EU
 • Načela javne nabave

INES GRUICA DEVČIĆ

IVAN SERDARUŠIĆ

ANA-MARIJA KLARIĆ

MIRJANA ČUSEK-SLUNJSKI

 • 9:45 -10:30
 • 2. sat (45 min)
Zakon o javnoj nabavi i projekti EU
 • Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi
 • Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi
 • Planiranje nabave

INES GRUICA DEVČIĆ

IVAN SERDARUŠIĆ

ANA-MARIJA KLARIĆ

MIRJANA ČUSEK-SLUNJSKI

 

10:30-10:45

15 min

Pauza za kavu

10:45-11:30

3. sat (45 min)

Zakon o javnoj nabavi i projekti EU

 • Ključne sličnosti i razlike Zakona o javnoj nabavi i Zajedničkih nacionalnih pravila za provedbu projekata financiranih sredstvima EU

INES GRUICA DEVČIĆ

IVAN SERDARUŠIĆ

ANA-MARIJA KLARIĆ

MIRJANA ČUSEK-SLUNJSKI

 

11:30-12:15

4. sat (45 min)

Zakon o javnoj nabavi i projekti EU

 • Postupci nabave predviđeni Zajedničkim nacionalnim pravilima za provedbu projekata financiranim sredstvima EU

INES GRUICA DEVČIĆ

IVAN SERDARUŠIĆ

ANA-MARIJA KLARIĆ

MIRJANA ČUSEK-SLUNJSKI

 

12:15-13:15

60 min

Pauza za ručak (zakusku)

13:15-14:00

5. sat (45 min)

POSTUPANJE S PONUDAMA

 • Specifičnosti kod izrade dokumentacija za nadmetanje temeljem Zajedničkih nacionalnih pravila za provedbu projekata financiranim sredstvima EU

INES GRUICA DEVČIĆ

IVAN SERDARUŠIĆ

ANA-MARIJA KLARIĆ

MIRJANA ČUSEK-SLUNJSKI

 

14:00-14:45

6. sat (45 min)

Zakon o javnoj nabavi i projekti EU

 • Postupak donošenja odluke o odabiru i odluke o poništenju, rok mirovanja
 • Žalbe

 

INES GRUICA DEVČIĆ

IVAN SERDARUŠIĆ

ANA-MARIJA KLARIĆ

MIRJANA ČUSEK-SLUNJSKI

14:45-15:00

15 min

Pauza za kavu

15:00-15:45

7. sat (45 min)

Zakon o javnoj nabavi i projekti EU

 • Preporuke Europske komisije o vrstama nepravilnosti i sankcija u javnoj nabavi na projektima financiranim iz sredstava EU

INES GRUICA DEVČIĆ

IVAN SERDARUŠIĆ

ANA-MARIJA KLARIĆ

MIRJANA ČUSEK-SLUNJSKI

 

15:45-16:30

8. sat (45 min)

Zakon o javnoj nabavi i projekti EU

 • Povezanost i relevantnost u odnosu na Zakon o javnoj nabavi

INES GRUICA DEVČIĆ

IVAN SERDARUŠIĆ

ANA-MARIJA KLARIĆ

MIRJANA ČUSEK-SLUNJSKI