Detalji programa JN Specifičnosti u provedbi postupaka JN na projektima financiranim od strane EU - ZG 07.12. ST 13.12.2016.

JN – Specifičnosti u provedbi postupaka JN na projektima financiranim od strane EU Zagreb   07.12.2016

JN – Specifičnosti u provedbi postupaka JN  na projektima financiranim od strane EU Split  13.12.2016

 

Detalji programa sa satnicom i predavačima

 

JN – Specifičnosti u provedbi postupaka JN na projektima financiranim od strane EU

9:00 - 09:45

1.sat (45 min)

Zakon o javnoj nabavi i projekti EU

 • Zakonodavni i institucionalni okvir sustava javne nabave na projektima financiranim iz sredstava EU
 • Zajednička nacionalna pravila za provedbu projekata financiranih sredstvima EU
 • Načela javne nabave

INES GRUICA DEVČIĆ

IVAN SERDARUŠIĆ

ANA-MARIJA KLARIĆ

MIRJANA ČUSEK-SLUNJSKI

09:45-10:30

2.sat (45 min)

Zakon o javnoj nabavi i projekti EU

 • Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi
 • Izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi
 • Planiranje nabave

INES GRUICA DEVČIĆ

IVAN SERDARUŠIĆ

ANA-MARIJA KLARIĆ

MIRJANA ČUSEK-SLUNJSKI

10:30-10:45

15 min

Pauza za kavu

10:45-11:30

3. sat (45 min)

 

Zakon o javnoj nabavi i projekti EU

 • Ključne sličnosti i razlike Zakona o javnoj nabavi i Zajedničkih nacionalnih pravila za provedbu projekata financiranih sredstvima EU

INES GRUICA DEVČIĆ

IVAN SERDARUŠIĆ

ANA-MARIJA KLARIĆ

MIRJANA ČUSEK-SLUNJSKI

11:30-12:15

4. sat (45 min)

Zakon o javnoj nabavi i projekti EUZakon o javnoj nabavi i projekti EU

 • Postupci nabave predviđeni Zajedničkim nacionalnim pravilima za provedbu projekata financiranim sredstvima EU

INES GRUICA DEVČIĆ

IVAN SERDARUŠIĆ

ANA-MARIJA KLARIĆ

MIRJANA ČUSEK-SLUNJSKI

12:15-12:45

30 min

Pauza za ručak

12:45-13:30

5. sat (45 min)

Zakon o javnoj nabavi i projekti EU

 

 • Specifičnosti kod izrade dokumentacija za nadmetanje temeljem Zajedničkih nacionalnih pravila za provedbu projekata financiranim sredstvima EU

INES GRUICA DEVČIĆ

IVAN SERDARUŠIĆ

ANA-MARIJA KLARIĆ

MIRJANA ČUSEK-SLUNJSKI

13:30-14:15

6. sat (45 min)

Zakon o javnoj nabavi i projekti EU

 

 • Postupak donošenja odluke o odabiru i odluke o poništenju, rok mirovanja
 • Žalbe

 

INES GRUICA DEVČIĆ

IVAN SERDARUŠIĆ

ANA-MARIJA KLARIĆ

MIRJANA ČUSEK-SLUNJSKI

14:15-14:30

15 min

Pauza za kavu

14:30-15:15

7. sat (45 min)

Zakon o javnoj nabavi i projekti EU

 • Preporuke Europske komisije o vrstama nepravilnosti i sankcija u javnoj nabavi na projektima financiranim iz sredstava EU

INES GRUICA DEVČIĆ

IVAN SERDARUŠIĆ

ANA-MARIJA KLARIĆ

MIRJANA ČUSEK-SLUNJSKI

15:15-16:00

8. sat (45 min)

Zakon o javnoj nabavi i projekti EU

 • Povezanost i relevantnost u odnosu na Zakon o javnoj nabavi

INES GRUICA DEVČIĆ

IVAN SERDARUŠIĆ

ANA-MARIJA KLARIĆ

MIRJANA ČUSEK-SLUNJSKI