Detalji programa JN Postupanje s ponudama JN - OS 26.04. ZG 06.05. RI 13.05.2016.

JN – POSTUPANJE S PONUDAMA Osijek 26.04.2016

JN – POSTUPANJE S PONUDAMA Zagreb 06.05.2016

JN – POSTUPANJE S PONUDAMA Rijeka 13.05.2016

 

Detalji programa sa satnicom i predavačima

 

JN – POSTUPANJE S PONUDAMA

9:00 - 9:45

1. sat (45 min)

POSTUPANJE S PONUDAMA

 • Zaprimanje ponuda

 • Postupak otvaranja

 

Davor Slivka

9:45 -10:30

2. sat (45 min)

POSTUPANJE S PONUDAMA

 • Pregled i ocjena ponuda

Davor Slivka

 

10:30-10:45

15 min

Pauza za kavu

10:45-11:30

3. sat (45 min)

POSTUPANJE S PONUDAMA

 • Pregled i ocjena ponuda

Davor Slivka

 

11:30-12:15

4. sat (45 min)

POSTUPANJE S PONUDAMA

 • Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda

Davor Slivka

 

12:15-12:45

30 min

Pauza za ručak (zakusku)

12:45-13:30

5. sat (45 min)

POSTUPANJE S PONUDAMA

 • Isključenje i odbijanje ponuda s naglaskom na odbijanje ponuda za koje naručitelj smatra da nisu rezultat tržišnog natjecanja

Zlatko Hosu

 

13:30-14:15

6. sat (45 min)

POSTUPANJE S PONUDAMA

 • Neuobičajeno niska cijena

 • Odluka o odabiru/poništenju

   

Zlatko Hosu

14:15-14:30

15 min

Pauza za kavu

14:30-15:15

7. sat (45 min)

POSTUPANJE S PONUDAMA

 • Izvršnost odluke o odabiru i sklapanje ugovora/okvirnog sporazuma Provođenje postupka

Zlatko Hosu

 

15:15-16:00

8. sat (45 min)

POSTUPANJE S PONUDAMA

 • Praksa DKOM-a

Zlatko Hosu